Onroerendezaakbelasting en WOZ-waarde

U betaalt ieder jaar onroerendezaakbelasting (OZB) als u een eigen woning heeft. En als u eigenaar of gebruiker bent van een bedrijfspand of een stuk grond. Hoeveel u betaalt hangt af van de waarde van het pand of de grond (WOZ-waarde). U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de WOZ-waarde.

Eind februari ontvangt u meestal de aanslag via mijn overheid.nl of de post. U kunt uw aanslag en het taxatieverslag van uw woning ook online bekijken via Mijn SVHW.
Vragen? Bel met SVHW via telefoonnummer 0186 577 222 of 0800 020 0873

 • maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.30 uur
 • vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

DigiD-logo Aanslag en taxatieverslag bekijken  

Lees meer informatie over DigiD 

Kosten

De hoogte van de OZB hangt af van de WOZ-waarde van uw pand of grond en het OZB-tarief (percentage) voor het geldende belastingjaar.

Tarieven 2024

 • eigenaar (woning); 0,0991%
 • eigenaar niet-woning: 0,3207%
 • gebruiker niet-woning: 0,3463%
WOZ-waarde en taxatieverslag
 • bij de berekening van de OZB gaan SVHW uit van de WOZ-waarde van het pand op 1 januari van het vorige jaar. Deze datum heet de waardepeildatum
 • soms is de waarde van het pand nog niet bekend op de waardepeildatum. Bijvoorbeeld bij een nieuwbouwwoning of grote verbouwing. De OZB ontbreekt dan op uw aanslag gemeentelijke belastingen. U krijgt later in het jaar een aparte aanslag
 • ieder jaar stelt SVHW de WOZ-waarde opnieuw vast. Hierbij kijken zij naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Zij houden rekening met zaken zoals de grootte van het pand, waar het ligt en staat van onderhoud
 • de gegevens van uw woning zelf online aanpassen (interactieve WOZ) is niet mogelijk
 • u kunt de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met die van andere woningen. De WOZ-waarde van andere woningen vraagt u via wozwaardeloket.nl op
 • ook als huurder kunt u een WOZ-beschikking ontvangen. Omdat de WOZ-waarde een grote rol speelt bij het bepalen van de maximale huurprijs. Met vragen over de invloed van de WOZ-waarde op de huurprijs neemt u contact op via huurcommissie.nl of met uw verhuurder
Taxatieverslag inzien

Van de berekende waarde van uw woning hebben we een taxatieverslag gemaakt. Het geeft inzicht hoe de waardering tot stand is gekomen. Meestal heeft u dat taxatieverslag nodig als u bezwaar wil maken. U kunt het inzien via Mijn SVHW (DigiD nodig). Of vraag het telefonisch op via 0186 577 222 of 0800 020 08 73.

Betalen

Uw gemeentelijk belastingen betalen kan in 10 keer via automatische incasso. Het bedrag zelf overmaken kan ook.