Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Huishoudelijk afval

HVC uit Dordrecht haalt het afval van huishoudens in Alblasserdam op.

Huishoudelijk afval

HVC uit Dordrecht haalt het afval van huishoudens in Alblasserdam op. HVC is een zelfstandig bedrijf dat is ontstaan uit gemeentelijke reinigingsdiensten. Het hoofdkantoor is in Alkmaar. De laatste jaren worden steeds meer afvalsoorten apart ingezameld. Zo willen we voorkomen dat stoffen die we opnieuw kunnen gebruiken in de verbrandingsoven terecht komen. Het scheiden van afval is dus beter voor het milieu.

Ophalen van huishoudelijk afval

In de digitale afvalkalender leest u wanneer HVC uw huisvuil ophaalt. Op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur kunt u ook bellen met de klantenservice via het gratis telefoonnummer 0800 0700. De klantenservice mailen kan via klantenservice@hvcgroep.nl.

Aanbieden van huishoudelijk afval

Inwoners van laagbouwwoningen bieden het huishoudelijk afval in minicontainers aan. De groene container is voor groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFTE), de blauwe container is voor oud papier en de oranje container voor plastic, metaal en drankkartons (PMD).

In de afvalkalender van HVC leest u wanneer welke minicontainer wordt geleegd. Rond de feestdagen verandert het schema soms. Dit maakt HVC op tijd bekend. U zet de minicontainers voor 07.30 uur bij de gele stippen in de stoep of bij tegels met een afbeelding van een minicontainer. Het handvat van de container moet naar de weg wijzen.

Het afval dat niet thuishoort in een van de drie minicontainers noemen we restafval. Inwoners van hoog- en laagbouwwoningen kunnen dit afval kwijt in een ondergrondse container. Met uw afvalpas kunt u de ondergrondse containers bij u in de buurt open doen.

Aanbieden van groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFTE)

Inwoners van laagbouwwoningen bieden het huishoudelijk afval in minicontainers aan. De groene container is voor groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFTE). Bij hoogbouwwoningen staan (vanaf januari 2021) GFTE cocons.

GFTE cocons zijn klikobakken in een nette behuizing. Ze staan in de buurt van de ondergrondse restafvalcontainers. Zo kunt u het afval zo veel mogelijk in één keer wegbrengen. Sommige GFTE cocons krijgen een plaats in de buurt van de portieken of entrees van de hoogbouwwoningen. Klik de kaart open met de locaties van de GFTE cocons. De groene spelden wijzen de plekken van de GFTE cocons aan. Klik op een groene speld om te zien welke huishoudens de bak op deze locatie kunnen gebruiken.

GFTE mag alleen los of in biologisch afbreekbare zakjes aangeboden worden. Plastic of andere materialen in het GFTE maken hergebruik onmogelijk.

Ondergrondse containers

Inwoners van Alblasserdam gooien het restafval in ondergronds containers (met uitzondering van inwoners van de buitengebieden). Bekijk op de kaart hiernaast waar de ondergrondse containers staan. Ook kunt u via de website van HVC alle ondergrondse- en verzamelcontainers bij u in de buurt bekijken.

Oud papier

Woont u in een hoogbouwwoning dan kunt u oud papier op de volgende manier aanbieden:

  • in een doos
  • bij elkaar gebonden
  • in een container voor papier
Glasbakken

Verspreid over Alblasserdam, bij de winkelcentra, staan glasbakken waarin u glas kwijt kunt. U kunt het glas op kleur scheiden, dat maakt het makkelijker om het glas opnieuw te gebruiken. Wij vragen u om de omgeving van de bakken schoon te houden en geen dozen achter te laten. Om geluidsoverlast te voorkomen vragen wij u om de glasbakken alleen tussen 08.00 en 21.00 uur te gebruiken.

Meer informatie over het hergebruik van glas vindt u op de website Kringloopglas.

Kosten

De organisatie SVHW int jaarlijks namens de gemeente de afvalstoffenheffing via de gemeentelijke belastingen.

Klacht indienen

Klachten over de inzameling van het huishoudelijk afval kunt u kwijt bij HVC via telefoonnummer 0800-0700 tijdens werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur. U kunt ook mailen naar klantenservice@hvcgroep.nl. HVC probeert de klacht op te lossen. Ook legt HVC de klacht vast en geeft deze door aan de gemeente. Als u vindt dat uw klacht niet voldoende is opgelost of HVC verwijst u naar de gemeente, neem dan contact op met de gemeente, afdeling Buitenruimte, via telefoonnummer 14 078.