MKB-katalysatorfonds

Via het MKB-katalysatorfonds kunt u subsidie aanvragen.

De Drechtsteden hebben € 500.000 in kas voor het stimuleren van vernieuwingen in de (maritieme) maakindustrie. Heeft u, als regionale MKB-ondernemer, een vernieuwend idee of pilot en zoekt u een manier om dit te bekostigen? Vraag dan subsidie aan bij het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Een aanvraag doen is eenvoudig. U krijgt de kans om uw plannen mondeling toe te lichten bij een adviescommissie die bestaat uit ervaren ondernemers uit de regio. Binnen zes weken weet u of u de subsidie krijgt. Het MKB-katalysatorfonds is verbonden aan de Duurzaamheidsfabriek op het Leerpark in Dordrecht. Via deze 'innovatie hotspot' heeft u toegang tot faciliteiten én netwerken in het bedrijfsleven en het onderwijs.

Beschikbare subsidies

  • Kennisvoucher: Maximaal €10.000*

Een tegemoetkoming in de kosten voor het inschakelen van een kennisinstituut om een onderzoeksvraag te beantwoorden.

  • Prototyping: Maximaal €25.000*

Een tegemoetkoming in de kosten voor het ontwikkelen van een prototype van een nieuw product.

  • Haalbaarheidsonderzoek: Maximaal €25.000*

Een tegemoetkoming in de kosten van een onderzoek naar de technische en economische risico’s van het ontwikkelen van een productinnovatie.

  • Kwartiermaker: Maximaal €40.000*

Bijdrage voor de ontwikkeling van een fysieke test- en ontwikkellocatie met meerdere partijen. Het gaat in alle gevallen om een cofinanciering van maximaal 50% van de kosten. De overige 50% moet u als ondernemer zelf inbrengen. Dat kan in de vorm van geld (geld of materialen) en/of in tijd (tegen een redelijk tarief