Duurzaamheid

Wij zetten ons in voor een duurzamere samenleving. Draagt u met uw bedrijf ook een steentje bij?

Samen Bereikbaar

In onze regio staat de bereikbaarheid onder druk, zijn de groeiambities hoog en nemen we onze verantwoordelijkheid voor het klimaat. Daarom moeten overheid, bedrijfsleven en instellingen samenwerken. Hiervoor is Samen Bereikbaar bedacht: een zakelijk platform voor mobiliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid. Het platform is van en voor de aangesloten organisaties.

Ondersteuning met verschillende middelen

Samen Bereikbaar biedt verschillende hulpmiddelen voor meer slimme, duurzame mobiliteit:

  • Mobiliteitsscan: foto van het huidige vervoer.
  • Enquête onder medewerkers: peilen behoefte.
  • Collectief vervoerpilots bedrijventerreinen.
  • Toolboxen fiets, OV, rit delen en flexibel werken.
  • Kennis en advies op het gebied van onderhoudswerkzaamheden en impact op de organisatie.

Lid worden

Lid worden is gratis, maar niet vrijblijvend. Lees meer op samenbereikbaar.nl.