Bedrijfshuisvesting

Alblasserdam is al eeuwen een ondernemende gemeente. De scheeps- en staalindustrie en de logistieke sector zijn bepalend geweest voor de ontwikkeling en de cultuur van ons dorp. Dat bedrijventerreinen ongeveer de helft van het bebouwde grondgebied beslaan is veelzeggend.

Met zijn open verbinding met de Noordzee en ligging aan de A15 is Alblasserdam een aantrekkelijke vestigingsplaats. Alblasserdam heeft drie grote, hoogwaardige bedrijventerreinen, vier kades en een containertransferium. Hiervandaan verzorgt een binnenvaartschip lijndiensten naar de Rotterdamse haven. op de bedrijventerreinen zijn zo'n 500 ondernemingen te vinden die goed zijn voor zo'n 5800 arbeidsplaatsen. Dat zijn meer arbeidsplaatsen dan de beroepsbevolking groot is.

Bedrijventerreinen

  • Vinkenwaard: heeft een oppervlakte van 32 hectare. Het terrein bestaat uit twee delen, Vinkenwaard-Zuid en Vinkenwaard-Noord, en telt zo'n 230 bedrijven met 2280 arbeidsplaatsen.
  • Hoogendijk: heeft een oppervlakte van 32 hectare en telt zo'n 144 bedrijven met 1800 arbeidsplaatsen.
  • Nieuwland Parc: heeft een oppervlakte van 45 hectare en telt zo'n 87 bedrijven met 1100 arbeidsplaatsen.
  • Nedstaal Klein Nieuwland: heeft een oppervlakte van 42 hectare en telt zo'n 22 bedrijven met 630 arbeidsplaatsen.

Dorps karakter

Met zo'n 20.000 inwoners heeft Alblasserdam nog altijd het karakter van een dorp. Mede daardoor kunnen ondernemers rekenen op een goede samenwerking en korte lijnen met de lokale overheid. Wij zijn een bedrijvige gemeente en vinden het belangrijk goed contact te onderhouden met de ondernemers. Dat past binnen onze manier van besturen en de samenlevingsagenda die we met elkaar hebben opgesteld, we doen het samen met de bewoners, de ondernemers en het onderwijs. Gemeente en ondernemers treffen elkaar tijdens een kwartaaloverleg, bij de bedrijfsbezoeken en tijdens netwerkbijeenkomsten bij de ondernemersverenigingen.

Verbinden

Onze bedrijvencontactfunctionarissen zijn het eerste aanspreekpunt voor ondernemers. Zij faciliteren en ondersteunen ondernemers. Zij kunnen bij hen terecht met allerhande vragen en ideeën of met klachten. Ze maken hen wegwijs binnen de overheid en informeren hen actief over ontwikkelingen. Doordat zij bij veel bedrijven binnenkomen, zien zij kansen voor samenwerking en brengen ze ondernemers bij elkaar.