Aanbestedingen

Bij het geven van opdrachten en orders aan bedrijven moeten wij voldoen aan wetten en regels. Dat geldt voor de inkoop van kantoorartikelen en het inhuren van adviseurs tot en met de aanleg van wegen. Bedrijven kunnen via een aanbesteding meedingen naar zo'n opdracht. Bij het toekennen houden wij zoveel mogelijk rekening met het belang van de lokale economie.

Zeker bij grotere opdrachten is een aanbesteding een project met meerdere fases:

  • Specificatie van de behoefte (offerte aanvraag)
  • Leverancierselectie (aanbesteding en offerte beoordeling)
  • Contracteren
  • Realisatie en Acceptatie
  • Evaluatie

De Inkoopkalender
Bent u een lokale ondernemer en wilt graag zaken doen met uw eigen gemeente?  Bekijk dan de meest actuele inkoopkalender. Voor alle gepubliceerde Drechtstedelijke aanbestedingen vindt u informatie op Tenderned: www.tenderned.nl.

Richtlijnen
Voor overheidsopdrachten gelden Europese en nationale richtlijnen. Daarnaast is er een aanbestedingsbeleid dat geldt voor alle deelnemende gemeenten in de Drechtsteden.
Algemene inkoopvoorwaarden Drechtsteden
Regionaal Inkoop-en aanbestedingsbeleid Drechtsteden


Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met de bedrijvencontactfunctionarissen.