Aanbestedingen

Bij het geven van opdrachten en orders aan bedrijven moeten wij voldoen aan wetten en regels. Dat geldt voor de inkoop van kantoorartikelen en het inhuren van adviseurs tot en met de aanleg van wegen. Bedrijven kunnen via een aanbesteding meedingen naar zo'n opdracht. Bij het toekennen houden wij zoveel mogelijk rekening met het belang van de lokale economie.

Zeker bij grotere opdrachten is een aanbesteding een project met meerdere fases:

 • Specificatie van de behoefte (offerte aanvraag)
 • Leverancierselectie (aanbesteding en offerte beoordeling)
 • Contracteren
 • Realisatie en Acceptatie
 • Evaluatie

De inkoopkalender

Bent u een lokale ondernemer en wilt u graag zaken doen met uw eigen gemeente? Hieronder vindt u de geplande opdrachten van de gemeente waar bedrijven offertes voor kunnen indienen via inkoop@drechtsteden.nl. Voor alle gepubliceerde Drechtstedelijke aanbestedingen vindt u informatie op Tenderned: www.tenderned.nl.

Juni 2022

Enkelvoudig onderhandse aanbesteding

 • Dashboard Leerlingenvervoer (regionale inkoop)

Meervoudig onderhandse aanbesteding

 • Asfaltbestek (2 jarig)
 • Raamovereenkomst kleinschalig onderhoud elementverharding
 • Renovatie zwembad Blokweer Alblasserdam

Nationale aanbesteding

 • Herstel bezweken stalen damwandkade Jan Smitkade

Europese aanbesteding

 • Rioolreiniging en inspectiebestek (regionale inkoop)
 • Raamovereenkomst kunstgras (regionale inkoop)
 • Uitzenden (regionale inkoop)

Nog te bepalen aanbestedingsvorm

 • Raamovereenkomsten bomenonderhoud 3x
 • Dienstverlening: inhuur team Specials (regionale inkoop)

Richtlijnen

Voor overheidsopdrachten gelden Europese en nationale richtlijnen. Daarnaast is er een aanbestedingsbeleid dat geldt voor alle deelnemende gemeenten in de Drechtsteden.
Algemene inkoopvoorwaarden Drechtsteden
Regionaal Inkoop-en aanbestedingsbeleid Drechtsteden

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met de bedrijvencontactfunctionarissen.