20210407 Bekendmaking ontwerp

Ontwerp Bestemmingsplan CKC locatie Alblasserdam

Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam maakt bekend dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het Ontwerp Bestemmingsplan CKC locatie Alblasserdam vanaf donderdag 20 mei 2021 tot donderdag 1 juli 2021 ter inzage ligt.

Plan

Het gaat om de bouw van twintig appartementen op de plaats van de voormalige kantine van korfbalverenging CKC Kinderdijk, nabij de Boezem – De Kreken in Alblasserdam. De ontwerpplannen en de bijbehorende stukken zijn ook digitaal te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0482. ckclocatie114-ON01).

Zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk op de stukken reageren door een zienswijze in te dienen. U kunt uw zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Alblasserdam, Postbus 2, 2950 AA, Alblasserdam. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week voor het einde van de inzagetermijn, een afspraak te maken met de gemeente Alblasserdam via telefoonnummer 14 078. Het is niet mogelijk telefonisch uw zienswijze kenbaar te maken.


 

Alblasserdam, 19 mei 2021

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam