Briefadres

Een briefadres is een adres waarop de overheid uw post laat bezorgen. De persoon waarbij u briefadres heeft, zorgt ervoor dat uw post bij u komt. U mag alleen in bijzondere situaties een briefadres kiezen, bijvoorbeeld wanneer u in een bepaalde zorginstelling woont.

Zorginstelling
Bij de administratie van een instelling vraagt u na of u inschreven mag staan op een briefadres. Zij helpen u ook om uw verhuizing door te geven of een briefadres aan te vragen.

Briefadres om andere redenen
U belt met de gemeente via 14 078 of u komt naar de balie van het gemeentehuis.

De gemeente verwerkt uw aanvraag briefadres binnen 5 dagen als uw aanvraag compleet is en onder een bijzondere situatie valt.

Voorwaarden

In bijzondere gevallen mag u zich inschrijven op een briefadres:

  • u woont/verblijft in een verpleeghuis of psychiatrisch ziekenhuis
  • u woont/verblijft in een instelling voor maatschappelijke opvang
  • u verblijft in een penitentiaire instelling (gevangenis)
  • u verblijft kort in het buitenland en heeft geen woonadres in Nederland

Op een postbusnummer kunt u geen briefadres krijgen.

Belangrijk!

Voor de aanvrager en de bewoner kan het aanvragen of verlenen van een briefadres gevolgen hebben. Voor de bewoner kan het gevolgen hebben voor onder andere:

  • huurtoeslag
  • zorgtoeslag.

Voor de aanvrager kan het gevolgen hebben voor onder andere:

  • een Wmo-voorziening: wanneer u een voorziening aanvraagt in de gemeente waarin u woont en briefadres heeft in een andere gemeente kan dit voor u gevolgen hebben. Denk hierbij aan een aanvraag voor bijvoorbeeld een rolstoel en huishoudelijke ondersteuning.
Heeft u vragen?

Vult u dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.  

Webformulier Vragen, tips of opmerkingen