Rampenbestrijding

Gemeenten en hulpdiensten in Zuid-Holland Zuid nemen zoveel mogelijk maatregelingen om eventuele rampen te voorkomen.

Dit doen zij met voorbereiding, oefenen en bestrijden van rampen en crises. Toch blijven sommige risico's bestaan. Wat deze organisaties doen bij een ramp en hoe zij samenwerken, hebben zij beschreven in een plan.

De risico’s op rampen leest u op de Risicokaart.

Wetgeving

Meer informatie leest u op de websites 'Wat doe je' en 'Wees voorbereid'. Ook kunt u bellen met de afdeling Openbare Orde en Veiligheid via telefoonnummer 078 770 41 91 of de Veiligheidsregio via telefoonnummer
088 636 50 00.