Kijk voor de meest actuele informatie over het coronavirus op www.zhzveilig.nl.
Meer informatie vindt u op onze speciale pagina over corona.

Huisnummer toekenning

Wanneer nieuwe straten worden aangelegd bijvoorbeeld door herinrichting of uitbreiding van de gemeente, stelt de gemeente daarvoor straatnamen vast. Elk gebouw (bedrijfspand of woning) krijgt een huisnummer.
 
Aanvraag (extra) huisnummer

Toekenning om een huisnummer vraagt u schriftelijk aan. U vermeldt daarbij:

  • de plaats(en) waar de (extra) huisnummers nodig zijn zoals:
    •      adres
    •      kadastrale aanduiding
    •      situatietekening en plattegronden
  • motivatie waarom u (extra) huisnummers nodig heeft
  • indien van toepassing: verklaring waaruit blijkt dat het gebouw of object niet wordt of moeten worden verbouwd

Uw brief stuurt u naar:
College van B&W van de gemeente Alblasserdam
Afdeling Publiekszaken
Postbus 2
2950 AA Alblasserdam