Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

egel uw zaken zoveel mogelijk online. U kunt alleen op afspraak naar de gemeentewinkel komen. 

Werkgevers of andere organisaties kunnen u vragen om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG). Bijvoorbeeld als u gaat werken met kinderen, kwetsbare personen of vertrouwelijke gegevens. Ook heeft u een VOG nodig als u een visum aanvraagt, gaat verhuizen naar het buitenland of lid wilt worden van een schietvereniging. Deze verklaring noemen we ook wel 'Bewijs van goed gedrag'. Dit bewijs toont aan dat uw gedrag geen bezwaar geeft voor die nieuwe baan of functie. Uw werkgever kan de aanvraag van de verklaring online starten. Of u vraagt de VOG persoonlijk aan bij de gemeente.

Goed om te weten:

 • Als u geen straf­blad hebt, krijgt u al­tijd een VOG
 • U bent de eni­ge die hoort of u de VOG krijgt. Een werk­ge­ver kan een even­tu­eel straf­blad niet in­zien
 • Het kan best zijn dat u voor de ene baan of sta­ge geen VOG krijgt, maar voor een an­de­re baan of sta­ge wel

Er zijn 2 versies: een VOG voor natuurlijke personen en een VOG voor rechtspersonen. Als individuele werknemer hebt u een VOG nodig voor natuurlijke personen. Met een VOG voor rechtspersonen kunnen bedrijven of stichtingen hun integriteit aantonen. Bijvoorbeeld voor het afsluiten van een contract of om lid te worden van een brancheorganisatie.

Online aanvragen

U kunt online een VOG aanvragen als de organisatie die de VOG van u wil hebben, die mogelijkheid aanbiedt.

Zo werkt het

 • De or­ga­ni­sa­tie die om de VOG vraagt, zet een aan­vraag voor u klaar op de web­si­te van Dienst Jus­tis
 • U krijgt een e-mail van Dienst Jus­tis. Via een link in de mail kunt u de aan­vraag af­ron­den
 • Na ont­vangst van de be­ta­ling neemt Dienst Jus­tis de aan­vraag in be­han­de­ling. U krijgt schrif­te­lijk be­richt over uw VOG

Werkgever heeft eHerkenning nodig

Om de aanvraag klaar te zetten heeft uw werkgever eHerkenning nodig. eHerkenning is aan te vragen via eherkenning.nl.

Voorwaarden voor u als werknemer

Als werknemer staat u in Nederland ingeschreven om de aanvraag online te kunnen doen. Als u in het buitenland woont is een online aanvraag niet mogelijk. Voor de aanvraag hebt u een DigiD, een burgerservicenummer (BSN) en een e-mailadres nodig. U betaalt met iDEAL.​​​​​

De digitale aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. Op de website van Justis leest u meer informatie.

Als werkgever de digitale aanvraag starten​​​​​​

Aanvragen bij de gemeentebalie

Alleen als u in de gemeente Alblasserdam woont en ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP).kunt u een VOG aanvragen.  

U bent niet ingeschreven in de BRP van Alblasserdam? U woont in het buitenland? U staat ingeschreven in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)? U staat nergens ingeschreven?.Dan vraagt u een VOG aan bij de Dienst Justis.

Kijk voor meer informatie over de aanvraag via de gemeente op de website van Justis.

U kunt uw inschrijving controleren via MijnOverheid. Daarvoor heeft u DigiD nodig.

Dit heeft u nodig

Zo werkt het:

 • vul het formulier volledig in en onderteken dit
 • uw werkgever vult haar gedeelte in
 • u levert het volledige originele formulier zelf in bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak
 • u neemt een geldig identiteitsbewijs mee (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)

Formulier vooraf laten invullen
Meestal krijgt u het aanvraagformulier van de persoon die de VOG van u wil hebben. U kunt het formulier ook downloaden op deze pagina of op justis.nl. De organisatie die de VOG van u wil hebben, moet het formulier eerst helemaal invullen en ondertekenen. Pas daarna kunt u de aanvraag doen. Het kan zijn dat u van de organisatie een gescand of gekopieerd aanvraagformulier krijgt. Dat is toegestaan. Print het formulier en zet uw handtekening. Ga met dit exemplaar naar de Stadwinkel. De handtekening van de organisatie mag een scan of kopie zijn, maar uw eigen handtekening niet. Die moet origineel zijn.

Kinderopvang en gastouders
Er zijn 4 verschillende aanvraagformulieren voor een VOG voor kinderopvang:

Taxi?
Hebt u een VOG nodig voor een chauffeurspas (taxipas) of een ondernemersvergunning, dan hoeft u voor de aanvraag van een VOG alleen een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Hebt u een VOG nodig voor een baan als taxichauffeur bij een nieuwe werkgever, dan moet u een geldig identiteitsbewijs meenemen én het aanvraagformulier VOG. Dit aanvraagformulier moet u door het taxibedrijf laten invullen en ondertekenen.

Zzp'er?
Als zzp'er kunt u niet voor uzelf een VOG aanvragen. De gegevens van de aanvrager en die van de belanghebbende mogen niet hetzelfde zijn. U kunt bijvoorbeeld een (eerste) opdrachtgever of iemand van uw maatschap vragen de VOG in te vullen. Als u bij een maatschap zit, kunt u de maatschap als belanghebbende invullen.

Advocaat, makelaar, accountant, notaris, tolk/vertaler?
Bent u advocaat, makelaar, accountant, notaris of tolk/vertaler, dan hoeft u het formulier niet te laten invullen en ondertekenen door de betreffende organisatie.

Buitenlandse werkgever?
Is uw werkgever in het buitenland gevestigd, dan kunt u in plaats van het Nederlandse aanvraagformulier een officieel document gebruiken van de buitenlandse organisatie/instelling. Bijvoorbeeld een brief of een e-mail. Hieruit moet blijken dat de VOG nodig is voor de baan in het buitenland. Zorg ervoor dat dit document alle gegevens bevat die op het Nederlandse aanvraagformulier worden gevraagd. U kunt ook het Engelstalig aanvraagformulier voor de VOG gebruiken.

VOG voor visum, emigratie of werkvergunning?
Voor het aanvragen van een VOG voor emigratie, een visum of een werkvergunning is een bewijs dat de VOG nodig is, voldoende. Een bewijs is bijvoorbeeld dat dit op de website van de ambassade/consulaat staat of dat de ambassade/consulaat dit in een brief heeft aangegeven. U kunt de buitenlandse partij ook het Engelstalige aanvraagformulier laten invullen.

VOG heeft toelichting in het Engels
Een Verklaring omtrent gedrag is altijd in het Nederlands. Het document heeft wel een toelichting in het Engels.

Kosten en afhandeling
 • uw aanvraag bij de gemeente kost € 41,35. Aan de balie betaalt u met de pin. Alleen als pinnen echt niet mogelijk is, accepteren wij ook gepast contant geld
 • online aanvraag kost € 33,85. Hiervoor heeft u DigiD nodig en u betaalt via iDeal
 • voor sommige vrijwilligers vragen organisaties een gratis VOG aan

Na aanvraag krijgt u de verklaring binnen 4 weken per post thuisgestuurd.

Meer informatie

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Vul dan het contactformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons. 

Aanvraagformulieren VOG (website Justis)