Legalisatie handtekening

Het gemeentehuis wordt verbouwd. De Gemeentewinkel vindt u tijdens de verbouwing in het pand aan Cortgene 9a. Door de beperkte ruimte werken wij alleen op afspraak.

De burgemeester kan schriftelijk verklaren dat uw handtekening op een document ook echt uw handtekening is. Dit noemen we legalisatie van uw handtekening. Hiervoor zet u bij de gemeente uw handtekening op het document en toont u een identiteitsbewijs. Wij controleren uw handtekening op het document met de handtekening op uw identiteitsbewijs.

Kosten 

De aanvraag kost € 11,30. Aan de balie betaalt u met de pin. Alleen als pinnen echt niet mogelijk is, accepteren wij ook gepast contant geld.

Afhandeling

Direct aan de balie

Afspraak legalisatie handtekening
 

Legalisatie handtekening nodig

Soms heeft u een gelegaliseerde handtekening van uzelf nodig. Bijvoorbeeld bij:

 • een visumaanvraag voor Nederland als u iemand uitnodigt om tijdelijk bij u te logeren
 • een garantverklaring waarin u aangeeft dat u de kosten betaalt die een ander maakt
 • toestemming bij officiële aanvragen of gelegenheden als u hier niet zelf bij aanwezig bent
 • belangrijke documenten die u opstuurt naar het buitenland
 • een erfenis waarop u recht heeft in het buitenland
Garantverklaring
 • u neemt het volledig ingevulde formulier 'Bewijs van garantstelling en/of particuliere logiesverstrekking' mee
 • voor elke handeling of elk persoon die u uitnodigt, vult u een formulier in
 • uw eventuele partner plaatst ook zijn/haar handtekening
 • u komt hiervoor allebei naar de balie van de gemeente
 • de garantverklaring is pas geldig wanneer de gemeente uw handtekening gelegaliseerd heeft

Degene die u uitnodigt of voor wie u garant staat, levert de garantverklaring in bij het Nederlandse consulaat in het land waar hij of zij woont. Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) leest u meer informatie.

Website Rijksoverheid
Formulier garantstelling

Meebrengen bij de legalisatie
 • een geldig identiteitsbewijs
 • het document dat u wilt laten legaliseren
Waarmerken kopie of afschrift

Bij bepaalde handelingen heeft u een gewaarmerkte kopie of afschrift nodig. Of wilt u een origineel document niet uit handen geven. De gemeente kan dat document dan voor u waarmerken. De gemeente maakt een kopie van uw origineel en bevestigt dat dit overeenkomt met uw origineel. De gemeente waarmerkt géén diploma's.

U neemt uw originele identiteitsbewijs en het originele document mee, dus geen kopieën. De kosten zijn € 3,35 en het is direct klaar.

Afspraak kopie waarmerken

Heeft u vragen?

Vult u dan het webformulier in. Binnen 5 werkdagen krijgt u antwoord van ons.  

Webformulier Vragen, tips of opmerkingen