Subsidies

Organiseert u activiteiten en zoekt u hiervoor subsidiemogelijkheden? Op deze pagina vindt u meer informatie.

Digitaal subsidieloket

Met het digitale subsidieloket Open4C informeren wij inwoners, verenigingen en stichtingen over de actuele subsidiemogelijkheden van lokaal tot Europees niveau. U leest het laatste subsidienieuws en de meest actuele subsidieregelingen voor uw activiteiten. Ook biedt de site alle informatie om zelf een aanvraag in te dienen. Wilt u weten of er subsidiemogelijkheden zijn voor uw activiteiten, klik dan op onderstaande link.

Subsidie gemeente

Voordat u subsidie kunt aanvragen bij de gemeente moet u andere subsidiemogelijkheden hebben onderzocht (zie digitaal subsidieloket). De gemeente Alblasserdam heeft jaarlijks een bedrag aan subsidie beschikbaar. Dit geld kunnen burgers en organisaties inzetten voor de veiligheid, leefbaarheid en de sociale samenhang in het dorp. De gemeente verdeelt de subsidie jaarlijks over diverse aandachtsgebieden.

Algemene Subsidieverordening

In de Algemene Subsidieverordening gemeente Alblasserdam 2014 (ASV 2014) zijn de eisen voor de verlening en vaststelling van subsidie in de gemeente Alblasserdam vastgelegd. Alle algemene regels omtrent subsidieverstrekking zijn in de ASV 2014 opgenomen.

Subsidieregelingen

Regels die betrekking hebben op een speciaal beleidsterrein zijn opgenomen in subsidieregelingen. De gemeente Alblasserdam kent de volgende Subsidieregelingen: Uitvoeringsregels Sociaal en Maatschappelijk domein, Uitvoeringsregels Waarderingssubsidies en Uitvoeringsregels Investeringssubsidies.

Subsidie aanvragen

Ook in 2024 is het voor (sport)verenigingen en stichtingen in Alblasserdam mogelijk om een waarderingssubsidie aan te vragen.

Voorwaarden behorend bij waarderingssubsidie:

 • De subsidie past voldoende binnen het beleid van de gemeente
 • Het beoogde doel of de voorgenomen activiteiten is niet op al een andere wijze in belangrijke mate voorzien
 • De subsidie moet betrekking hebben op een of meerdere van onderstaande activiteiten:
  • Muziek en cultuur
  • Het organiseren van jaarlijks terugkerende Alblasserdamse evenementen
  • Jeugd- en jongerenwerk
  • Maatschappelijke belangenbehartiging en EHBO
  • Sport
 • Het aangevraagde subsidiebedrag wordt inhoudelijk op bovenstaande getoetst. De gemeente behoudt derhalve het recht om de subsidie af te wijzen of een lager bedrag toe te kennen 
 • Er wordt geen subsidie lager dan € 50 en hoger dan € 10.000 toegekend
 • Alleen rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen, kunnen deze subsidie aanvragen
 • Voor een uitvoerige beschrijving van de voorwaarden, verwijzen wij u naar onderstaande paragraaf over wetgeving

Voorwaarden behorend bij waarderingssubsidie voor verenigingen met jeugdleden t/m 18 jaar:

 • Er wordt geen subsidie uitgekeerd die lager is dan € 50 
 • Alleen rechtspersonen, zoals stichtingen en verenigingen, kunnen deze subsidie aanvragen
 • Voor een uitvoerige beschrijving van de voorwaarden, verwijzen wij u naar onderstaande paragraaf over wetgeving

Aanvraag en afhandeling:

 • De aanvraag voor een waarderingssubsidie voor verenigingen met jeugdleden t/m 18 jaar dient voor uiterlijk 30 september voorgaand aan het betreffende subsidiejaar ingediend te worden
 • De aanvraag voor een waarderingssubsidie met een doorlopend karakter dient voor uiterlijk 30 september voorgaand aan het betreffende subsidiejaar ingediend te worden
 • De aanvraag voor waarderingssubsidie met een kortdurend of eenmalige karakter dient uiterlijk 8-12 weken voor aanvang van de activiteit ingediend te worden
 • Hier kunt u de subsidie aanvragen
 • Vanaf half september kunt u trouwens de (jeugd)waarderingssubsidie helemaal digitaal aanvragen/aanleveren. Tot die tijd kunt u de aanvraagformulieren nog downloaden en printen.

Wetgeving:

Subsidieoverzicht

Jaarlijks geeft de gemeente informatie over de verleende subsidies in het afgelopen jaar en het lopende jaar.