Reconstructie Vinkenwaard-Zuid

Het bedrijventerrein Vinkenwaard-Zuid krijgt een waardevolle verbetering. Door de duurzame aanpak gaan we de gevolgen van klimaatverandering tegen.

Wat gaan we doen?

In het najaar van 2024 gaan we Vinkenwaard-Zuid verbeteren. Naast riolering vervangen en straten ophogen, voegen we ook meer groen toe. Waarom? Omdat het bijdraagt aan een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving. Zo zijn we beter voorbereid op extreme weersomstandigheden en zorgen we voor meer biodiversiteit en vitaliteit. De werkzaamheden vinden plaats aan de Ohmweg & Kelvinring.

Ambities voor het bedrijventerrein

1. Klimaatadaptie

We richten de ondergrond in op een manier waarop het regenwater kan opvangen en bergen. Door bijvoorbeeld de regenpijp los te koppelen en het water in de nieuwe ondergrond te laten zakken, wordt het rioolstelsel ontlast. Het opgevangen regenwater kan weer gebruikt worden voor andere doeleinden.

2. Biodiversiteit

Meer groen is goed voor de biodiversiteit in ons dorp. Dit draagt bij aan een gezonde, toekomstbestendige leefomgeving voor mens, plant en dier.

3. Vitaliteit

Het is belangrijk om de vitaliteit in de omgeving te stimuleren. Daarom is er in het voorlopig ontwerp besloten om een voetpad aan te leggen. Het voetpad draagt bij aan een gezonde omgeving waar mensen kunnen wandelen en genieten. Dit versterkt de algemene vitaliteit van de omgeving.

4. Vergroenen

Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van halfverharding en doorgroeibare verharding. Dit zijn soorten bestrating die toelaten dat regenwater in de grond sijpelt. Waterdoorlatende en waterpassende verhardingen worden ook wel 'infiltrerende verhardingen' genoemd. Deze zijn bijzonder geschikt als er weinig ruimte beschikbaar is. Ze bieden de mogelijkheid voor meervoudig gebruik van de ruimte, zoals voor verkeer, wateropvang en het laten wegzakken van water in de bodem

5. Verduurzamen

Er zijn verschillende manieren om te verduurzamen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen als duurzame bron van energie. Het aanleggen van geveltuinen of groene daken draagt bij aan een prettige leefomgeving en vermindert de belasting van het rioolstelsel. Gevelgroen schermt de gevel af tegen directe zoninstraling. Hierdoor warmt de gevel minder op, absorbeert ze minder warmte en straalt ’s nachts minder warmte af. Daarnaast verdampen de planten water. Dit heeft weer een koelend effect op de omgeving. Gevelgroen heeft dus een dempend effect op de maximale temperaturen. Daarnaast beschermt gevelbeplanting een gebouw tegen de opwarming door de zon in de zomer en houdt het koeler. Dit zorgt voor energiebesparing.

Er zijn verschillende manieren om planten aan gevels toe te voegen:

 1. Klimplanten die een op afstand van de muur geplaatste constructie nodig hebben om te groeien en te klimmen.
 2. Hangende planten die kunnen groeien vanuit bakken op het dak of een balkon. De planten in bakken hebben meer zorg nodig: bemesting, bewatering en bescherming tegen vorst.
 3. Verticale geveltuinen waarbij planten vanuit bakken aan de gevel groeien of op een substraat dat aan de gevel is bevestigd. Dit zijn over het algemeen kostbare en kwetsbare oplossingen omdat ze intensief onderhoud, bewatering en bemesting vereisen. Het is dan ook de vraag hoe duurzaam deze oplossingen zijn. Ze zouden alleen daar toegepast moeten worden waar gevelplanten in de volle grond niet mogelijk zijn.

De werkzaamheden

 1. Verwijderen en aanbrengen van riolering;
 2. Ophogen van de straten Ohmweg en Kelvinring;
 3. Realiseren nieuwe trottoirs en het herstraten van de oude trottoirs;
 4. Realiseren van meer parkeerplaatsen waar kan en het opnieuw aanbrengen van de rijbaan;
 5. Aanbrengen van nieuwe groenvoorzieningen en verbeteren van de huidige groenvoorzieningen.

Informatie voor ondernemers

We nodigen ondernemers uit om deel te nemen en deze koppelkans aan te grijpen. Vergroen het terrein en draag bij aan de leefbaarheid, waardevermeerdering en het inspelen op klimaatverandering.

Voorlopig ontwerp en definitief ontwerp/inrichting

Voor de herinrichting is er inmiddels een voorlopig ontwerp opgesteld. Hoe de straten er precies uitgaan zien, is nog niet tot in detail vastgelegd. We willen u als ondernemers hier graag bij betrekken. Daarom organiseren wij voor januari 2024 een inloopmiddag per straat. Ondernemers ontvangen hierover nog een brief. Na de inloopmiddagen gaan we de ideeën/suggesties doornemen. Waar mogelijk  gebruiken we deze bij het maken van het definitieve ontwerp.

Inloopmiddag donderdag 1 februari

 • Groep 1: 12:30 – 13:30: Edisonweg nr. 43a, 43 en 45 en Ohmweg nr. 38 t/m 52 (even nummers)
 • Groep 2: 13:40 – 14:40: Edisonweg nr. 47 en Ohmweg nr. 1a t/m 9b
 • Groep 3: 14:50 – 15:50: Ohmweg nr. 11 t/m 33
 • Groep 4: 16:00 – 17:00: Ohmweg nr. 43b, 54 t/m 60a en Ohmweg nr. 66 t/m 80
 • Groep 5: 17:10 – 18:10: Ohmweg nr. 37 t/m 43 t/m 79 (oneven nummers)

Inloopmiddag dinsdag 6 februari

 • Groep 6:   12:30 – 13:30: Ohmweg nr. 84 en Kelvinring nr. 60 en 70a t/m 76j 
 • Groep 7:   13:40 – 14:40: Kelvinring nr. 1, 2, 84a t/m 86
 • Groep 8:   14:50 – 15:50: Kelvinring nr. 3 t/m 31 (oneven nummers)
 • Groep 9:   16:00 – 17:00: Kelvinring nr. 4, 10 t/m 42
 • Groep 10: 17:10 – 18:10: Kelvinring nr. 44a t/m 50 
 • Groep 11: 18:20 – 19:20: Kelvinring nr. 52a t/m 58

Belangrijk om te weten

Tijdens de werkzaamheden streven wij ernaar het wegprofiel terug te brengen naar het vastgestelde niveau. Dit houdt in dat er gemiddeld 15-25 centimeter moet worden opgehoogd. Dit kan gevolgen hebben voor uw terrein. Om dit inzichtelijk te maken worden er intern nog risico sessies gehouden.

Wij willen transparant zijn over de kosten. Tot aan de gemeentegrens nemen wij de verantwoordelijkheid voor de financiering van het project. Echter, begrijpen we dat dit ook impact kan hebben op uw terrein. Daarom vragen we een bijdrage van ondernemers voor specifieke aanpassingen binnen de grenzen van uw bedrijfsterrein. Op deze manier creëren we samen een duurzame en waardevolle omgeving voor ons allemaal.

Geschatte kosten

 • Groene parkeerplekken na verwijderen bestaande verharding:
  105-140 euro per m2. Onderhoud groene parkeervakken is afhankelijk van intensiteit gebruik.

 • Ondergrond klimaat adaptief ter plaatse van bestaande verharding:
  150-185 euro per m2. Gerekend met ontgraven van 0,40 cm onder bestaande fundering en aanvullen met een lavapakket en middels bestaande kolken laten afvoeren in het pakket.

 • Herstraten bedrijventerrein:
  150-185 euro per m2. Gerekend met 0,10 centimeter ophoging door middel van het uitvullen van de bestaande fundering.

 • Vergroenen van terrein (bestrating eruit en nieuw groen erin):
  70-85 euro per m2

 • Vervangen huisaansluitingen: 
  55-70 euro per m

Aanmelden

Geef uw antwoorden door op onderstaande vragen door te mailen naar projecten@alblasserdam.nl. Doe dit zo spoedig mogelijk.

 1. Ons bedrijf gaat wel/niet mee met de ophoging
 2. Ons bedrijf wilt het terrein vergroenen wel/niet (Zo ja, hoe?)
 3. Ons bedrijven wilt wel/niet verduurzamen (Zo ja,  hoe?)

Online nieuwsbrief

De nieuwsbrief wordt per e-mail verzonden.

 • Medio januari 2024;
 • Medio februari/maart 2024;

Vragen en/of meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden in Vinkenwaard Zuid? Stuurt u dan een e-mail naar projecten@alblasserdam.nl of bel en vraag naar de afdeling Buitenruimte via 14-078. Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden, houd dan deze website in de gaten.