Rioolrenovatie en herinrichting straten Staatsliedenbuurt-Noord

Door klimaatverandering gaat het in Nederland meer en langer regenen. Dit regenwater moet goed kunnen weglopen. Dit gebeurt onder andere via de riolering. Als gemeente zijn we eigenaar van de openbare riolering. Wij vergroenen en verduurzamen ons dorp om beter voorbereid te zijn op de klimaatsverandering. Ook draagt een groene leefomgeving bij aan de gezondheid van bewoners.

Wat gaan we doen?

In het voorjaar 2024 wordt in de Staatsliedenbuurt-Noord (wijk Blokweer)  het riool gerenoveerd. Ook wordt de buitenruimte opnieuw ingericht. In Staatsliedenbuurt is de riolering aan vervanging toe. Het riool is verzakt en verouderd. Het nieuwe riool is toekomstbestendig en beter voorbereid op extreem weer. Daarnaast worden er ook andere werkzaamheden uitgevoerd. Waar nodig en mogelijk wordt het groen vervangen.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Verwijderen van de oude riolering; 
 • Aanbrengen van de nieuwe riolering;
 • Ophogen van de straten;
 • Herinrichten trottoirs, parkeerplaatsen en de rijbaan; 
 • Herinrichting verzamelplaatsen huiscontainers;
 • Aanbrengen van nieuwe groenvoorzieningen en verbeteren van de huidige groenvoorzieningen;
 • Herinrichten speelplekken: een centrale speelpek.

Waar zijn de werkzaamheden?

 • Groen van Pinksterenstraat
 • Troelstrastraat
 • Van Oldebarneveldstraat
 • Johan de Wittstraat

Planning

We verwachten dat de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2024 starten. De werkzaamheden voeren wij in fases uit. De bewoners van de Staatsliedenbuurt-Noord ontvangen hierover een brief.

Participatie

Voor de herinrichting hebben wij inmiddels een voorlopig ontwerp opgesteld. Hoe de straten en de centrale speelplaats er precies uit gaan zien, is nog niet tot in detail vastgelegd. We willen de bewoners die in de Staatsliedenbuurt-Noord wonen hier graag bij betrekken. Daarom organiseren wij op  donderdag 9 november 2023 van 19.00 tot 20.30 uur een inloopavond in Landvast. Tijdens de inloopavond zijn mensen van de gemeente aanwezig. Zij kunnen meer vertellen over de rioolwerkzaamheden en de herinrichting van de straten. De bewoners van de Staatsliedenbuurt-Noord hebben inmiddels per post een uitnodiging voor de inloopavond ontvangen.

Wat gebeurt er met de ideeën?

Na de inloopavond gaan we de ideeën doornemen. Als dat mogelijk is gebruiken we deze bij het maken van het definitieve ontwerp.

Vragen en/of meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden in de Staatsliedenbuurt-Noord? Stuurt u dan een e-mail naar projecten@alblasserdam.nl of bel en vraag naar de afdeling Buitenruimte via 14-078. Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden, houd dan deze website in de gaten.

Veelgestelde vragen

Werktijden en mogelijke overlast
 • Zodra de aannemer bekend is, worden de werktijden bekend gemaakt.
 • Tijdens de werkzaamheden ondervindt u mogelijk geluidshinder. 
 • De waterleiding wordt niet afgesloten tijden de werkzaamheden.
Afsluitingen en bereikbaarheid
 • Sommige delen van de straten zijn tijdens de uitvoering niet bereikbaar. 
 • Uw woning blijft te allen tijde woning bereikbaar. Wij plaatsen loopschotten/loopplanken. We doen ons best de overlast te beperken. En vragen om uw begrip.
 • De straten blijven tijdens de uitvoering altijd bereikbaar voor hulpdiensten.
Parkeren
 • Mindervalidenparkeerplaats. Voor de start van de werkzaamheden wordt persoonlijk contact opgenomen met bewoners die gebruik maken van een mindervaliden parkeerplaats. De huidige mindervaliden parkeerplaatsen komen terug in de nieuwe inrichting. 
 • Waar kan ik mijn auto tijdens de werkzaamheden parkeren? Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden de bewoners hierover geïnformeerd.
 • Ik maak gebruik van een scootmobiel of rollator. Kan ik nog naar buiten? Ja.
 • Elektrisch opladen. Tijdens de werkzaamheden zijn de elektrische laadpalen niet beschikbaar. Kijk voor de dichtstbijzijnde laadpaal hier < link> https://experience.arcgis.com/experience/156644e89ceb40aa90ed6aa64d02fbfc
Bijzondere gebeurtenis

ik ga verhuizen, met wie moet ik contact opnemen? U kunt tijdens de uitvoering contact opnemen met de aannemer.

Afval

De bewoners worden hier voor de start werkzaamheden over geïnformeerd.

Overige vragen
 • Blijven de bomen staan? Een aantal bomen verkeert in slechte conditie. Deze bomen overleven niet de ophoging. Daarom worden ze gekapt. Er worden nieuwe bomen geplant. De gemeente hecht grote waarde aan groen en biodiversiteit. 
 • Wordt de grond veel opgehoogd na de werkzaamheden? Dit verschilt per straat. Meer informatie volgt hierover.
 • Welke aannemer voert de werkzaamheden uit? De naam van de werkzaamheden wordt begin 2024 bekendgemaakt
 • De rioolvervanging in de Johan de Witstraat in 2020? Dit betreft alleen het vervangen van het slechte stuk van het riool. Deze stond namelijk op 'instorten', zoals dat dat nu ook op andere delen van dit project mogelijk het geval is.