Parkeerterrein Nicolaas Beetsstraat

De verharding van het parkeerterrein aan de Nicolaas Beetsstraat wordt vernieuwd. Ook nemen we duurzame maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Er is aandacht voor de inrichting van de buitenruimte en afvalinzameling.

Wat gaan we doen en waarom?

Vernieuwen verharding parkeerterrein
Door wortelgroei van bomen op het parkeerterrein aan de Nicolaas Beetsstraat zijn klinkers los komen te liggen. De verharding van het terrein gaan we daarom vernieuwen.

Klimaatadaptieve maatregelen
We passen duurzame maatregelen toe die bijdragen aan een fit & groen dorp, zoals we dat in Alblasserdam willen zijn. Denk aan het toevoegen van meer groen en het gebruik van waterdoorlatende klinkers. Zo zorgen we dat regenwater vertraagt in de bodem zakt en we het rioolsysteem ontlasten. Daarmee zijn we beter voorbereid op extreme weersomstandigheden en zorgen we voor meer biodiversiteit.

Toevoegen zitgelegenheid
Het parkeerterrein krijgt zitgelegenheid. Er komt een betonnen zitbank waamee de gemeente ontmoeting tussen bewoners wil stimuleren.  

Afvalinzameling
De ondergrondse afvalcontainers zijn snel vol waardoor afvalzakken naast de containers worden geplaatst. De gemeente wil dit probleem oplossen met extra ondergrondse containers.

De werkzaamheden

  • Oude verharding vervangen voor waterdoorlatende betonklinkers. 
  • Straat ophogen naar oorspronkelijke aanleghoogte
  • Klimaat adaptieve maatregelingen ondergrond
  • Groenvakken vergroten
  • Plaatsen van een zitbank
  • Nieuwe bomen planten (gezonde bomen die al op het terrein staan zullen blijven)
  • Extra ondergrondse containers

Voorlopige planning

De werkzaamheden starten naar verwachting na het zomerreces 2024. Tijdens de werkzaamheden is het parkeerterrein niet toegankelijk. Parkeren kan dan in de nabije omgeving. Bewoners worden hier tijdig over geïnformeerd.  Technische tekening van de nieuwe situatie (na werkzaamheden) van het parkeerterrein aan de Nicolaas Beetsstraat.