Vervangen damwand Alblasserwerf

De damwand bij de Alblasserwerf (voormalig terrein van Verolme) wordt gedeeltelijk vervangen.

Aanleiding

De huidige damwand is geplaatst in de jaren 1950. Een deel daarvan is nu aan vervanging toe. Het gaat om het gedeelte van de damwand langs de Noord (Jan Smitkade) nabij de waterbus.

Alblasserwerf damwand

Wat is een damwand?

Een damwand is een grond- en/of waterkerende constructie. Het bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand. De wand bestaat uit losse elementen (planken of panelen) die door middel van een gronddichte en in sommige gevallen ook waterdichte messing-en-groefverbinding (genoemd 'slot' bij stalen damwanden) met elkaar zijn verbonden. Een damwand wordt in de grond gebracht door heien, trillen of drukken.

damwand1 damwand2

Geplande werkzaamheden

  • Ontgraven om bestaande ankerstangen zichtbaar te maken en gedeeltelijk te verwijderen
  • Aanbrengen nieuwe damwand + voorzien van ankerstangen
  • ‘Oude’ damwand onderwater afbranden en verwijderen
  • Opknappen ponton

Bereikbaarheid halte Waterbus

De Waterbushalte blijft tijdens de uitvoering altijd bereikbaar. De aannemer die de werkzaamheden uitvoert, neemt hiervoor maatregelen.

Planning

Naar verwachting starten de werkzaamheden na het zomerreces 2024. De werkzaamheden zullen twee tot drie maanden duren. Omwonenden worden tijdig geïnformeerd. 

Overlast

De werkzaamheden kunnen overlast geven aan gebruikers van de Waterbus en aan bewoners in de directe omgeving. Uiteraard doen we er als gemeente alles aan om overlast tot een minimum te beperken.