Leerlingenvervoer

Voor scholen buiten Alblasserdam is in sommige gevallen een vervoersregeling nodig.

Meestal gaan kinderen zelfstandig naar school of worden gebracht door hun ouders maar soms gaat het anders. Bijvoorbeeld als de leerling een beperking heeft of als de school verafgelegen is.
Zit uw kind op een school voor speciaal basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs? Dan kunt u als ouder of verzorger in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school. Dit kan een vergoeding zijn voor: 

  • fiets
  • openbaar vervoer
  • eigen vervoer (auto)
  • aangepast vervoer met taxi (bus)

Zit uw kind op een basisschool met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag? Dan kunt u, onder voorwaarden, vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of de fiets krijgen. De coördinatie van het leerlingenvervoer is sinds 18 februari 2019 in handen van mobiliteitsplatform Stroomlijn. Vanaf die datum kunt u met vragen, opmerkingen, klachten of wijzigingen terecht bij deze organisatie. (zie telefoonnummer hiernaast)

Voorwaarden

Uw kind komt in aanmerking voor leerlingenvervoer als:

  • De dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan 6 kilometer van huis vandaan is;
  • De dichtstbijzijnde toegankelijke school voor speciaal basisonderwijs meer dan vier kilometer van huis vandaan is;
  • De dichtstbijzijnde toegankelijke school voor speciaal onderwijs meer dan vier kilometer van huis is.
Aanvragen

Een aanvraag doet u snel en gemakkelijk online via de link 'Aanvraag leerlingenvervoer'.  Let op! Voor de aanvraag kunt u aanvullende documenten nodig hebben. Vraag deze op vóórdat u een aanvraag doet. Zo zorgt u ervoor dat de gemeente uw aanvraag sneller kan afhandelen.

De documenten die u nodig kunt hebben, zijn:

  • Vervoersadvies als u aangepast vervoer aanvraagt. Hierin is uitgelegd waarom de leerling niet met de fiets of openbaar vervoer (ook niet onder begeleiding) kan reizen. Dit is een verklaring van een specialist of van een bij de school betrokken orthopedagoog.
  • Inkomensverklaring van de Belastingdienst als uw kind het gewone basisonderwijs bezoekt. Hiermee kunt u aantonen dat uw gezamenlijk belastbaar inkomen over 2022 lager is dan € 29.700,-. U hoeft dan geen eigen bijdrage te betalen

Lukt de aanvraag niet? Bel dan met Stroomlijn, deze organisatie coördineert het leerlingenvervoer. Stroomlijn is bereikbaar via telefoonnummer 088-5058555 of email leerlingenvervoer@stroomlijn. Meer informatie vindt u op de website van Stroomlijn

 
Uitleg digitaal aanvragen

Snelgids aanvraag leerlingenvervoer

Afhandeling

De gemeente is verplicht binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag nemen. Deze termijn mogen wij met maximaal 4 weken verlengen. Soms is dit nodig, bijvoorbeeld als de leerling gekeurd moet worden. Of als er meer informatie nodig is. U ontvangt hier dan een brief over. Wij doen onze uiterste best om u zo snel mogelijk onze beslissing toe te sturen.