Integraal Huisvestingsplan voor scholen

In Alblasserdam zijn er zes basisscholen, verspreid over acht gebouwen. Om te bepalen wanneer een school aan de beurt is voor (vervangende) nieuwbouw is het Integraal Huisvestingsplan (IHP) gemaakt.

De gemeente, de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties hebben samen aan dit plan gewerkt. De drie partijen willen kinderen in Alblasserdam de beste kansen bieden bij hun ontwikkeling en hen zo goed mogelijk voorbereiden op hun toekomst. Goede huisvesting van scholen is daarbij belangrijk.

Wilt u meer weten? U kunt het Integraal Huisvestingsplan downloaden. Het plan wordt om de vier jaar opnieuw vastgesteld.