Succesvolle controle bedrijven in de Drechtsteden Buiten gemeenten

Het Bestuurlijk Interventie Team Drechtsteden Buiten (BIT) heeft een succesvolle integrale controle georganiseerd binnen de autobranche in het kader van de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Steekproefsgewijs zijn bedrijven geselecteerd voor deze controle. Er werd niet alleen op strafbare feiten gecontroleerd, maar ook op bestuursrechtelijke overtredingen zoals overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en milieuwetgeving.

Elf bedrijven in de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht zijn gecontroleerd door het BIT en haar partners. Verschillende misstanden zijn aangetroffen zoals milieuovertredingen, overtredingen vanuit de Arbeidswet en overtredingen met auto registraties. Bedrijven krijgen hier een boete of een waarschuwing voor. Er is ook een boot in beslag genomen voor nader onderzoek.  

Jan Willem Boersma, burgemeester Alblasserdam: “Dit interventieteam draagt bij aan een eerlijk en veilig klimaat voor al onze ondernemers. Daarom zijn deze controles zo ontzettend belangrijk. Ook helpen deze controles om malafide bedrijven tegen te gaan. De komende tijd zullen er meer integrale controles plaatsvinden.”   

Hoe worden controles uitgevoerd? 

Steekproefsgewijs worden bedrijven geselecteerd om gecontroleerd te worden. Controles worden altijd zonder aankondiging uitgevoerd én met meerdere partijen tegelijk. Partijen zoals de Sociale dienst Drechtsteden en de Nederlandse Arbeidsinspectie moeten kunnen waarnemen dat mensen aan het werk zijn. Daarom zullen deze partijen direct het bedrijf binnenstappen. Dit kan voor ondernemers als vervelend ervaren worden. Echter het voordeel van zo'n controle met meerdere partijen tegelijk is dat veel tijd wordt bespaard doordat niet elke partij afzonderlijk de onderneming hoeft te bezoeken.  

Ziet u zelf iets verdachts?

Voor signalen zijn de gemeente, de politie en de andere organisaties ook afhankelijk van inwoners en ondernemers. Het kan zijn dat u bij een bedrijf iets merkwaardigs of verdachts ziet, bijvoorbeeld wanneer de openingstijden beperkt zijn, een bedrijf meer een ontmoetingsplek lijkt of wanneer er weinig klandizie is. Ziet u zelf iets verdachts? Melden kan altijd bij de politie via 0900-8844 (bij een noodgeval met 112). Wilt u anoniem melden? Meld bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.  

Wat is het Bestuurlijk Interventie Team Drechtsteden Buiten?

Sinds dit jaar hebben de gemeenten Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht de samenwerking met de aanpak tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit geïntensiveerd door gezamenlijk een Bestuurlijk Interventie Team (BIT) op te richten. Ondermijnende criminaliteit gaat over de georganiseerde criminaliteit die gebruik maakt van legale netwerken, structuren en bedrijven. Het BIT organiseert in de vijf gemeenten integraal toezicht en handhaving uit doormiddel van integrale bedrijfscontroles. Hierdoor bundelen de gemeenten capaciteit en slagkracht in de aanpak van ondermijning.

Bestuurlijk Interventie Team Drechtsteden Buiten