Reconstructie De Vang feestelijk afgerond

De reconstructie van De Vang is klaar. Gisteren verrichte wethouder Marten Japenga samen met bewoners de opening. Bewoners hebben een fruitboom gekregen om in hun voortuin te planten.

Klimaatadaptatie

De directe aanleiding voor de reconstructie was de verzakkingen in de straat. Maar we hebben het project gecombineerd met diverse klimaat-maatregelen. Zo is het gescheiden rioolstelsel vernieuwd. In een gescheiden stelsel wordt huishoudelijk afvalwater apart afgevoerd en raakt het niet vermengd met schoon regenwater. Ook is er in een deel van de straat waterpasserende bestrating aangelegd. Zo kan het regenwater geleidelijk de bodem in zakken. In een ander deel van de straat wordt het water afgevoerd via een natuurvriendelijke oever. Tot slot zijn er meer bomen en planten geplaatst. Want meer groen zorgt voor minder hittestress.  

Vergunning 

Bij het begin van het project waren er wat problemen. Voor de werkzaamheden bleek een vergunning van het waterschap nodig te zijn, omdat De Vang in een grondwaterbeschermingszone ligt. Dat was even schrikken, want zo'n aanvraag kan weken in beslag nemen. Gelukkig hebben we dankzij intensief overleg met waterschap Rivierenland en de provincie snel kunnen schakelen. We zijn hen en de bewoners bijzonder dankbaar voor hun begrip en medewerking.