Subsidie voor sport en bewegen in openbare ruimte

Organisaties als gemeenten, (sport)organisaties, sport- en wijkverenigingen, zorgorganisaties, scholen en stichtingen kunnen een subsidie aanvragen om sporten en bewegen in de openbare ruimte, recreatiegebieden en sportlocaties te stimuleren. Dit is de stimuleringsregeling ‘sport- en beweegaanbod in de openbare ruimte’ van de provincie Zuid-Holland.

Toekenning en besteding

Het belang van sport en bewegen voor onze gezondheid is de afgelopen jaren nog duidelijker geworden. De focus ligt daarom op sport en recreatief bewegen dichtbij huis. De regeling biedt financiële ondersteuning voor projecten tot maximaal € 5.000. Dit kan besteed worden aan: 

  • aanpassingen in de fysieke leefomgeving en buitenruimte om sporten en bewegen mogelijk te maken; 
  • organisatie van sport- en beweegactiviteiten in de openbare ruimte of begeleiding bij communicatie en voorlichting. 

Aanvragen kan tot 1 oktober

Voor het indienen van een aanvraag moet u eerst advies krijgen van Team Sportservice. Dit kan tot en met 14 september 2024 via de website van TeamSportservice. Vervolgens kunt u tot 1 oktober een aanvraag indienen bij de provincie. Wanneer de subsidiepot leeg is, sluit de aanvraagtermijn eerder. We hopen dat partijen in ons dorp hiervan gebruik maken om bij te dragen aan het fitte en groene dorp dat we willen zijn.