Verkenning locaties voor windmolens in de Alblasserwaard

Zonnepanelen en windmolens zijn een goede manier om lokaal duurzame energie op te wekken. In de regionale energiestrategie (RES) hebben we afgesproken dat er meer windenergie moet komen. Daarom gaan de gemeenten Molenlanden en Gorinchem op zoek naar geschikte locaties voor windmolens. Inwoners uit de hele regio worden uitgenodigd om mee te denken.

Zoekgebieden

De gemeente Molenlanden en Gorinchem hebben samen een aantal mogelijke zoekgebieden bepaald. Op het kaartje hieronder ziet u waar deze liggen. Inwoners en ondernemers die in de buurt van een zoeklocatie wonen, kunnen meepraten in een werkgroep. Zij ontvangen hierover een brief van hun eigen gemeente. 

Zoekgebieden windenergie Molenlanden en Gorinchem - februari 2024

Online vragenlijst

Daarnaast wordt binnenkort een online vragenlijst gepubliceerd. Daarin kunnen inwoners aangeven wat ze belangrijk vinden in de te nemen stap naar definitieve windlocaties. Ook Alblasserdammers kunnen de vragenlijst invullen. De uitkomst van deze enquête helpt de gemeenteraden van Molenlanden en Gorinchem om een afgewogen keuze te maken. De enquête komt online beschikbaar na de eerste bijeenkomst van de werkgroepen. 

Nieuwsbrief

Tijdens de windverkenning houden gemeenten Molenlanden en Gorinchem alle geïnteresseerden op de hoogte. Dit gebeurt met een digitale nieuwsbrief. U kunt zich hiervoor aanmelden op www.molenlanden.nl/windenergie. Vervolgens ontvangt u regelmatig updates, bijvoorbeeld wanneer de online enquête open staat. 

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeenten Molenlanden en die van gemeente Gorinchem.