Nieuwjaarstoespraak burgemeester Boersma

Op woensdag 10 januari 2024 was de nieuwjaarsbijeenkomst van gemeente Alblasserdam. Burgemeester Boersma hield een toespraak. Zijn verhaal werd ondersteund met korte videobeelden waarin hij Alblasserdammers het woord gaf. De volledige toespraak kunt u hieronder lezen.

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Boersma

Beste mensen,

We zijn hier om met elkaar het nieuwe jaar in te luiden. Mijn gezin en ik sloten het vorige jaar af tussen de verhuisdozen. En dit nieuwe jaar starten we als Alblasserdammers. Een prettig huis, waar we ons thuis voelen en met een vrij uitzicht op de rivier. Ik ervaar vrijheid in mijn nieuwe thuis. En dat is het onderwerp waar ik het nu over wil hebben met u. We kregen de vrijheid om te kiezen wie er in de Tweede Kamer komt. Er werd gekozen voor verandering. Ook dat is leven in vrijheid. Iedereen mag zijn eigen overtuigingen hebben en praktiseren. Maar zoals ik zelf altijd tegen mijn kinderen zeg: ‘De vrijheid van de één wordt begrensd door de vrijheid van de ander.’ Je moet rekening houden met elkaar. Vrijheid is niet hetzelfde als ´Ieder voor zich´. Vrijheid maak je samen, vrijheid is kwetsbaar en op onze vrijheid moeten we zuinig zijn.

Vrijheid gaat verder dan een mening mogen hebben. Leven in vrijheid betekent ook bestaanszekerheid. Als je niet weet hoe je moet rondkomen, dan voelt dat erg beperkt. Je kunt dan in een vrij land leven, maar die vrijheid niet ervaren. De minimaatjes uit Alblasserdam kunnen hierover meepraten. Deze mensen leven van een minimum inkomen en zoeken elkaar wekelijks op. Om elkaar te helpen, soms met hele concrete tips, maar ook voor steun. Ze houden de moed met humor erin. Bij mijn kennismaking met de minimaatjes was ik onder de indruk van de kracht en de positiviteit die zij uitstralen en ik bewonder de drive van deze club mensen. Ik ben ook blij dat deze club in nauwe verbinding staat met het gemeentebestuur. Doordat we in contact zijn, kunnen we elkaar helpen. Kijkt u even mee naar deze prachtige Alblasserdammers.

Vrijheid zit ook in ´de vrijheid om te verschillen´. Alblasserdam kent een grote diversiteit aan mensen en meningen. In mijn kennismaking viel mij op dat Alblasserdammers een stevige mening hebben. Als we verschillend over dingen denken, kunnen meningen botsen en dat gebeurt ook. En dat is ook niet erg, want vrijheid betekent dat je fundamenteel met elkaar van mening mag verschillen. Het botsen van meningen zien we ook in Alblasserdam. En daarnaast zien we dat we met al onze diverse meningen en achtergronden ook heel gezamenlijk doen en zorg hebben voor elkaar. We zien dat terug in de opvang van Oekraïners, in de aandacht voor mensen die wat extra hulp nodig hebben. En ook in de vele feestelijke activiteiten, waarop het dorp samen komt zoals het Havenfestival, de vakantiebijbelweek en een groot dansfeest in Landvast.

Ons dorp telt maar liefst 19 kerken en een moskee. Mensen die religieus zijn. Maar ook mensen die niet religieus zijn. Hoe zorg je dat je met elkaar in verbinding blijft? Door in contact te blijven. Heb interesse in de overtuiging van een ander. Zoek het gesprek op met mensen buiten je eigen kringetje. Daar wil ik ook graag mee verder gaan dit jaar. Tijdens mijn kennismaking kwam ik in contact met dominee van Mourik. Hij vertelde dat een verbinder vaak wordt weggezet als iemand die geen kleur wil bekennen. Hij ziet dat anders. En vertelde mij: “Ik houd vast aan mijn eigen overtuigingen, maar ik kies ervoor om bovenal een verbinder te zijn”. Daarom heb ik hem gevraagd om in de volgende video u meer te vertellen over zijn tijd in Alblasserdam. Gelukkig blijft de dominee nog een jaar in Alblasserdam, voordat hij met emeritaat oftewel pensioen gaat.

Verbonden blijven we in Alblasserdam door de vele activiteiten die georganiseerd worden, maar ook door de dagelijkse nieuwsgaring vanuit het Kontakt, het Algemeen Dagblad of door Alblasserdamsnieuws. Op de website van Alblasserdamsnieuws is het mogelijk om (anoniem) te reageren op nieuws. Hier zien we terug dat: “Actie zorgt voor reactie”. Soms zijn reacties ongenuanceerd of zelfs kwetsend. Het is mooi om te zien dat de andere lezers hier dan ook een tegengeluid laten horen. Vrijheid betekent dat je je mening mag uiten en dat je mag zeggen wat je denkt. Maar ook dan is het goed om elkaar te blijven zoeken en elkaar scherp te houden. Want hoe je iets zegt, maakt wel degelijk uit. In de volgende video vragen we journalist Peter Stam naar zijn kijk hierop.

Vrijheid is kwetsbaar. In sommige landen wordt daar nog steeds een hoge prijs voor betaald. Dit zien we nu in Oekraïne en de Gazastrook. Het is belangrijk om onze vrijheid te beschermen en koesteren. We moeten de verhalen van vrijheid én onvrijheid blijven doorgeven. Aan onze kinderen. Zij moeten daarmee verder kunnen. Dat doen we jaarlijks op 4 en 5 mei. In Alblasserdam zet ook de werkgroep Hawker Typhoon zich hiervoor in. Op hun initiatief wordt de jachtbommenwerper Hawker Typhoon dit jaar opgegraven. Sandor van Leeuwen vertelt ons in de volgende video over zijn drijfveer.

We hebben het net gezien. Vrijheid is bestaanszekerheid. Dat je geen zorgen hebt over of je nog boodschappen kunt doen. Het gaat om kunnen zijn wie je wil zijn. Samenleven in één dorp, ondanks soms grote verschillen. Het is daarom belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven. Juist nu.

Ik wil vragen aan de minimaatjes, dominee van Mourik, Peter Stam, de werkgroep van de Hawker Tyfoon om op het podium te komen. Ik wil jullie graag bedanken voor de mooie woorden in de video, maar ook voor wat jullie betekenen voor ons dorp. Bedankt voor wie jullie zijn. Terwijl wij iedereen verzamelen op het podium wil ik aan u de laatste video laten zien. Hier doen we het voor: de jeugd! Zodat zij de waarde van onze vrijheid zien, de vrijheid koesteren en doorgeven.

[De laatste video is niet beschikbaar om terug te kijken]

Vrijheid om te zijn wie je wilt zijn. Vrijheid om niet te denken in beperkingen, maar in mogelijkheden. Dat is voor onze jeugd belangrijk, maar is ook een standpunt van ASVZ. ASVZ ondersteunt mensen met een beperking om het gewone leven te ervaren. Met alles wat daarbij hoort: een menswaardige leefomgeving, sociale contacten, een betekenisvolle daginvulling of werk en ruimte om zelf keuzes te maken. Samen met cliënten, hun netwerk, vrijwilligers en hun partners proberen zij elke dag dichterbij dit doel te komen. Na mijn toespraak zal de voorzitter van ASVZ nog uw aandacht vragen voor de start van een mooi project in Alblasserdam.

Fijn dat jullie inmiddels allemaal op het podium zijn verzameld. Het is een mooie gewoonte om elkaar aan het begin van het jaar ‘alle goeds’ toe te wensen. Ik zou daar graag iets aan willen toevoegen. Wijlen burgemeester van der Laan verwoorde het mooi: ‘Wees lief voor elkaar.’ Daar sluit ik mij bij aan. En daarop aansluitend: zorg goed voor ons mooie dorp en voor elkaar. Dit vind ik belangrijk voor ons Alblasserdam. Laten we met elkaar toosten op vrijheid, verbinding en verdraagzaamheid.