Een gezonde sport- en beweegomgeving met het Sportakkoord

Een actieve levensstijl draagt bij aan de gezondheid en het geluk van onze inwoners. Daarom vinden wij aandacht voor sport, bewegen en preventie belangrijk. In het 'Sport- en Beweegakkoord' hebben we hiervoor doelen, afspraken en acties opgesteld. Aan dit akkoord werken sportverenigingen, welzijnsorganisaties, onderwijs, gemeente en ondernemers. Wethouder Freek de Gier: "Dit is weer een mooi voorbeeld van hoe we samenwerken in ons dorp om echt dingen te bereiken. We willen het voor iedere Alblasserdammer mogelijk maken om met plezier te bewegen en sporten."

Geld voor lokale initiatieven

De gemeente krijgt vanuit het Rijk geld voor het lokale sportakkoord. Hierdoor kunnen sport- en beweegaanbieders en maatschappelijke organisaties budget aanvragen om sporten en bewegen te stimuleren. Dit heet stimuleringsbudget. Het kernteam van het sportakkoord beoordeelt de aanvragen en neemt een besluit. In het kernteam zijn sportaanbieders, kinderopvang, welzijn, GGD, ABC-team, gemeente en Team Sportservice Zuid-Holland vertegenwoordigd. 

Thema's

In juni 2023 is het Sportakkoord 2.0, ‘Sport en Bewegen versterkt in Alblasserdam’, opgesteld. Dit is het vervolg op het Sportakkoord 1.0. De thema's die centraal staan zijn: 

  • Inclusie en diversiteit/maatschappelijke waarde van sport en bewegen 
  • Gezonde leefstijl jeugd & jeugd vaardig in bewegen 
  • Sociaal veilige sport & integriteit
  • Vitale sportaanbieders
  • Ruimte voor sport en bewegen 

Geslaagde voorbeelden

In 2023 heeft het kernteam aan 15 mooie sportieve projecten en initiatieven geld toegekend. Twee voorbeelden hiervan zijn:

  • Tennisclinics voor basisschoolkinderen. Tennis is vaak geen onderdeel van de reguliere gymlessen. Daarom hebben tennisschool Maximus en de jeugdcommissie van de Alblasserdamse Tennisvereniging A.T.V. tennisclinics gegeven aan bijna alle basisscholen in Alblasserdam. Vanuit het Sportakkoord is 1500 euro toegekend voor de inzet van gekwalificeerde trainers.
  • Pleinplakkers voor bewegend leren. IKC 't Nokkenwiel, locatie Maasplein, wil het schoolplein beweegvriendelijker maken door het plaatsen van ‘pleinplakkers’. Hierdoor kunnen kinderen makkelijker buitenspelen en worden zij op een uitdagende manier gestimuleerd om al bewegend te leren. Niet alleen de school heeft hier profijt van, maar ook de wijk, BSO en buurtsportcoaches. Vanuit het sportakkoord komt geld voor een alfabettenrups. De verwachting is dat deze in het voorjaar van 2024 wordt geplaatst.

Een aanvraag indienen?

Heeft u een goed idee of initiatief? Dan kunt u zelf eenvoudig stimuleringsbudget aanvragen via Team Sportservice Alblblasserdam. Hier staan ook de spelregels en beoordelingscriteria. In totaal is er voor 2024 een bedrag van ruim € 16.000 beschikbaar. 

Heeft u hulp nodig of wilt u meer informatie over het Sportakkoord? Dan kunt u contact opnemen met Ruben van Zeijl, coördinator van de uitvoering van het sportakkoord, via rvanzeijl@teamsportservice.nl.