Koninklijke onderscheiding voor vier Alblasserdammers

Burgemeester Jan Willem Boersma heeft op vrijdag 26 april een lintje uitgereikt aan vier Alblasserdammers die zich al jaren op allerlei manieren inzetten voor de samenleving. De heren B. Malda, P. de Paauw, T. Stam en M.G. Timmermans mogen zich nu lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Hieronder leest u hun verdiensten.

Het uitreiken van de lintjes gebeurde in Cultureel Centrum Landvast. De zaal was gevuld met familieleden en vrienden die in het complot zaten. Voorafgaand aan de plechtigheid in Landvast waren de twee gedecoreerden met een smoesje uitgenodigd op de Rederij. De echte reden voor de uitnodiging ontdekten zij bij aankomst. 

Verdiensten van de gedecoreerden

De heer B. (Bindert) MaldaDe heer B. (Bindert) Malda (77) zet zich al ruim 30 jaar als vrijwilliger in voor veel verschillende organisaties. Sinds 1993 is hij vrijwilliger bij de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Alblasserdam. Zo fungeerde hij als ouderling en diaken. Ook was hij contactpersoon voor de zendingsactiviteiten. Sinds 2004 was hij vrijwilliger bij de Stichting Welzijn Alblasserdam. Van 2004 tot 2014 als maaltijdbezorger en tot op heden is hij klusvrijwilliger en actief binnen de vervoersdienst Graag Gedaan. Sinds 2008 is hij ook vrijwilliger bij de Stichting Draagt Elkanders Lasten te Alblasserdam. Hij sorteert ingezamelde kleding, werft fondsen en zamelt oud ijzer in voor de projecten in Roemenië en Moldavië. Ook fungeert hij regelmatig als chauffeur tijdens een hulptransport. Daarnaast is hij sinds 2009 vrijwilliger bij de Stichting Voedselbank Alblasserdam, waar hij als chauffeur de leveranciers afrijdt en spullen ophaalt van het distributiecentrum.

De heer P. (Pleun) de PaauwDe heer P. (Pleun) de Paauw (72) is al 44 jaar actief als vrijwilliger bij de Voetbalvereniging De Zwerver te Kinderdijk sinds 1980. Hij organiseerde het voetbalkamp en hij was trainer van het eerste en tweede elftal. Daarnaast zet hij zich in voor de organisatie van de verenigingsactiviteiten, zoals de jaarlijkse bingo en sinds zijn pensionering is hij actief voor de schoonmaak en het onderhoud van het clubgebouw en de kleedkamers. Daarnaast is hij sinds 2006 actief als vrijwilliger bij de basisschool IKC Het Palet te Alblasserdam. Hij begeleidt de schoolkampen en heeft een zeer actieve rol in het Sinterklaasfeest.

De heer T. (Teunis) StamDe heer T. (Teunis) Stam (68) is 44 jaar actief vrijwilliger. Sinds 1980 is hij organist van de Nederlands Hervormde Kerk te Goudriaan. Hij begeleidt de samenzang bij diensten. Daarnaast is hij sinds 1980 vrijwilliger bij de Souburghse Molen/SIMAV. Hij is molenaar en lid van de technische commissie. Ook verzorgde hij mede de administratie. Van 1981 tot 1992 was hij ook als organist verbonden aan de Hervormde Dorpskerk te Nieuw-Lekkerland. Ook is de heer Stam politiek zeer actief geweest: Bij de Christen Unie Alblasserdam / GPV/RPF combinatie Nieuw-Lekkerland eerst als secretaris van 2005 tot 2008 en vervolgens als bestuurslid van 2009-2012.  Ten slotte is hij van 2012 – 2022 actief geweest als raadslid van de Christen Unie van de gemeente Alblasserdam. Daarnaast was hij van 2008 tot 2012 afgevaardigde in het Waterschap Rivierenland. 

De heer M.G. (Matthijs) Timmermans De heer M.G. (Matthijs) Timmermans (54) is al 34 jaar actief als vrijwilliger. Sinds 1990 is hij bestuurslid technische zaken van de Alblasserdamse IJsclub A.Y.C. (1.210 leden). Deze ijsclub beschikt over een clubgebouw en in de wintermaanden (van november tot maart) over een (laaggelegen) weiland van twee hectare dat onder water wordt gezet. Buiten de vorstperiode organiseert de club skeelertochten. De heer Timmermans is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw, de omgeving van het gebouw en de kwaliteit van de veldijsbaan. Hij verricht, ook buiten de vorstperiode, onderhouds-, reparatie-, klus- en schoonwerkzaamheden binnen en buiten het clubgebouw. Gedurende vorstperioden is betrokkene dagelijks op de ijsbaan. Hij controleert en reguleert de waterhoogte, verjaagt het gevogelte en controleert de dijk op lekkages en verhelpt deze. Ook verricht hij o.a. kantinewerkzaamheden, veegt hij de baan en regelt hij muziek. Na de winterperiode kijkt hij het machinepark na en zet hij zich in voor (de organisatie van) skeelertochten.

De gedecoreerden samen met burgemeester Jan Willem Boersma