Herinnering: ter inzage leggingen visies

Vanaf 12 maart ligt ter inzage het ontwerp-Omgevingsvisie, het concept-bereikbaarheidsvisie en het concept woonzorgvisie.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een belangrijk plan voor hoe we Alblasserdam in de toekomst willen ontwikkelen, gebruiken en verzorgen. Het vertelt ons de belangrijkste doelen die we willen bereiken. Het gaat over alles in de stad en behandelt onderwerpen zoals wonen, werken, ontspannen, sporten, natuur, geschiedenis, en ook over moderne uitdagingen zoals sociale kwesties, duurzaamheid, klimaat, veiligheid en gezondheid

Woonzorgvisie

De woonzorgvisie van Alblasserdam laat zien hoe we in de toekomst denken over wonen, zorgwonen, het behoud van een fijne leefomgeving en duurzaamheid in ons dorp. We vertellen wat we belangrijk vinden. De visie gaat over de buurt en de huizen voor iedereen in Alblasserdam, van jongeren en starters tot ouderen en mensen die zorg nodig hebben. We willen ook plek bieden aan statushouders, woonwagenbewoners, vluchtelingen en arbeidsmigranten

Bereikbaarheidsvisie

Als gemeente willen we dat Alblasserdam goed bereikbaar is én blijft. We werken daarom aan een bereikbaarheidsvisie voor de komende jaren. Daarbij moeten we keuzes maken. Kiezen we bijvoorbeeld voor meer fietspaden, betere OV-verbindingen, meer wegen of voor nog een andere oplossing? Er zijn verschillende richtingen mogelijk.

Vier mogelijke oplossingsrichtingen

In de bereikbaarheidsvisie zijn nu vier mogelijke oplossingsrichtingen om de bereikbaarheid van Alblasserdam te verbeteren. We horen graag welke van deze richtingen uw voorkeur heeft en waarom. Dit kan door een zienswijze op te sturen.

Waar kunt u bovenstaande plannen vinden en wat kunt u doen?

U kunt deze plannen tot 23 april 2024 inzien op het gemeentehuis, De Rederij, aan de Cortgene 2. U kunt het plan ook digitaal inzien via de website Overheid.nl, waarop de ontwerp-besluiten met bijbehorende stukken worden gepubliceerd. Deze inzage biedt u de mogelijkheid om bekend te raken met de voorgestelde veranderingen en om eventuele schriftelijke zienswijzen kenbaar te maken.

Voor het maken van een afspraak om het plan in te zien kunt u bellen naar 14-078 en vragen naar Wilfred Lintsen.