Gerichte fysiotherapie vanuit de Wmo voor ouderen

Sinds 1 april 2024 biedt de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 'herstelgerichte ondersteuning' aan. Dit is gerichte fysiotherapie waarbij ouderen voor een langere periode werken aan het versterken van hun ‘explosieve spierkracht’.

Deze spierkracht is bij uitstek nodig bij het uitvoeren van bijvoorbeeld dagelijkse (huishoudelijke) taken. Door deze spierkracht te versterken hopen we inwoners zelfredzamer te maken en minder snel afhankelijk van ondersteuning. Daardoor kunnen zij ook langer zelfstandig activiteiten uitvoeren zoals op de fiets naar het dorp of leuke activiteiten met kleinkinderen ondernemen. 

De herstelgerichte ondersteuning is een pilot van de SDD. Meer informatie vindt u op de website van de SDD.