Alblasserdam ontvangt VNG-subsidie voor pilot Uitvoeringskracht en arbeidsmarktkrapte

Alblasserdam gaat aan de slag gaat met een pilot Uitvoeringskracht en arbeidsmarktkrapte van de VNG. Onze gemeente behoort tot de 15 gemeenten die daarvoor €250.000 subsidie ontvangt.

Belangrijk

De aanleiding voor de pilot is het versterken van de positie van gemeenten in tijden van arbeidsmarktkrapte. Voor Alblasserdam biedt deelname aan de pilot mooie kansen. “Als kleine gemeente staan we voor grote uitdagingen,” vertelt wethouder Margreet de Deugd. “En met de aankomende bezuinigingen wordt onze opgave alleen maar groter. We denken dat we de kracht van onze lokale partners en werkgevers nóg beter kunnen benutten. Zeker waar het gaat om het ondersteunen van mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Daar gaan we in deze pilot mee aan de slag.” 

Van elkaar leren

Voor de pilot zijn 67 aanvragen ingediend. Naast Alblasserdam krijgen ook Dordrecht, Rotterdam, Amsterdam, Assen, Beverwijk, Breda, Haarlem, Hengelo, Leiden, Oss, Tiel, Utrecht WerkSaam Westfriesland en Zaanstad, subsidie. Elke gemeente voert een eigen pilot uit. De onderwerpen verschillen: sommige zetten in op AI, andere op een sterke verbinding met kennisinstellingen of geven het werkplezier van hun medewerkers een flinke boost. Na afloop worden de geleerde lessen gedeeld met alle gemeenten. Uiteindelijk hoopt de VNG met deze inzichten en arbeidsbesparende werkvormen op grotere schaal de uitvoeringskracht bij gemeenten te versterken.

Meer informatie is te vinden op: vng.nl/pilots-uitvoeringskracht-en-arbeidsmarktkrapte.