Aanleg geveltuinen is gestart

Op donderdag 7 september zijn de eerste geveltuinen aangelegd. Wethouder Marten Japenga was aanwezig bij dit feestelijke moment.

Planten & onderhouden

Bij een geveltuin wordt voor een woning een smalle strook stoeptegels verwijderd. Bewoners zetten vervolgens planten in. De geveltuinen worden alleen aangelegd op plekken waar het kan. De overgebleven stoep moet breed genoeg zijn en er mogen geen kabels en leidingen liggen. De gemeente verwijdert de stoeptegels en het zand en vult de ruimte met vruchtbare aarde. Daarna kunnen bewoners hun geveltuin in gebruik nemen en onderhouden. Ze mogen zelf kiezen wat voor planten ze plaatsen.

Fit & groen dorp

Om de gevolgen van klimaatverandering te dempen, is het belangrijk dat we zoveel mogelijk vergroenen. Want als regenwater op bestrating valt, stroomt het direct het riool in. In een groene omgeving kan regenwater geleidelijk de bodem in zakken. Zo houden we het water langer vast en verminderen we droogte. Tegels vervangen door groen is daarom een mooie manier om een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van ons dorp en past bij onze ambitie van een fit & groen dorp.