Team Sportservice Alblasserdam van start

Vanaf 1 april is Team Sportservice Alblasserdam gestart in Alblasserdam. Ruben van Zeijl is gestart als verenigingsadviseur en coördinator sport- en preventie.

Versterken sportinfrastructuur

In de gemeente Alblasserdam zijn er veel mogelijkheden om te sporten of bewegen. De inzet en betrokkenheid van vrijwilligers en maatschappelijke partners is daarbij onmisbaar. Team Sportservice Alblasserdam gaat deze organisaties namens de gemeente ondersteunen. Dit draagt bij aan een gezonde, vitale en sociale samenleving.

Verbindende rol

De verenigingsadviseur adviseert en ondersteunt sportverenigingen in Alblasserdam bij vragen over uitvoering en beleid. De coördinator sport en preventie is betrokken bij de herijking en het aanjagen van het sportakkoord. Ook verbindt de coördinator de verschillende onderdelen in de Brede SPUK-regeling, namelijk gezondheid en sport en bewegen.

Team Sportservice

Team Sportservice Alblasserdam is onderdeel van Team Sportservice Zuid-Holland. Dit is de provinciale uitvoeringsorganisatie. Team Sportservice richt zich op de maatschappelijke inzet van sport en bewegen. Het doel is dat ieder mens optimaal profiteert van sport en bewegen. Dit draagt bij aan mentale en fysieke gezondheid en het bieden van een sociaal netwerk.

Meer informatie

Heeft u als sportaanbieder, maatschappelijke organisatie of in een andere rol vragen? Neem contact op met Ruben van Zeijl via rvanzeijl@teamsportservice.nl.

Verenigingsadviseur en coördinator sport- en preventie Ruben van Zeijl