Renovatie van het zwembad van start

Aannemer De Vries Werkendam begint deze week met het ontmantelen van de zwembadbak. Ze laten het laatste water uit de bak lopen, gaan installaties loskoppelen en richten een bouwplaats in. Omdat het meeste werk in het gebouw zelf plaatsvindt, is de verwachting dat de overlast voor omwonenden beperkt blijft.

Precies werkje

Het ontmantelen van de huidige bak klinkt misschien simpel, maar dat is het niet. Aan een zwembad zijn allerlei technische installaties verbonden. Denk aan: machines die het water verwarmen en schoon houden, pompen die het water in beweging houden en machines die chloor toevoegen. Al die installaties moeten één voor één worden losgekoppeld en ontmanteld. Dat moet zorgvuldig gebeuren, zodat ze straks bij de nieuwe zwembadbak weer kunnen worden gebruikt. 

Overlast

Het werk gebeurt voornamelijk in het zwembadgebouw. Daardoor verwachten we dat de geluidsoverlast voor omwonenden beperkt is. Projectleider Dick Egas van De Vries Werkendam: “Er wordt alleen overdag gewerkt. En we gaan het bestaande materiaal zoveel mogelijk verzagen. Dat geeft minder geluid dan hakken.” Aan de achterzijde van het pand wordt een extra opening in de gevel gemaakt, zodat bouwmaterialen gemakkelijk naar binnen kunnen. Ook wordt er een bouwterrein ingericht waarop een bouwkeet, betonmixers en materialen komen te staan. Hiervoor worden ongeveer 25 parkeerplaatsen afgesloten. We vragen sporters, bezoekers en omwonenden om zoveel mogelijk aan de voorzijde van het zwembad te parkeren. 

Mooie voorziening

Wethouder Freek de Gier is blij dat het werk nu echt gaat beginnen. "In een fit en groen dorp is het zwembad een belangrijke voorziening.” Ook is hij verheugd dat de raad destijds heeft gekozen voor een betonnen bak. “Dat is een duurzame keuze, omdat we daarmee kunnen besparen op de energiekosten.”