Ontwerp voor reconstructie De Vang vastgesteld

De gemeente gaat een reconstructie uitvoeren bij De Vang in de wijk Blokweer. De straat en het riool moeten worden opgehoogd. We combineren dit met het aanpassen van de buitenruimte aan klimaatverandering. Het gemeentebestuur heeft deze week het definitief ontwerp vastgesteld.

Fit & groen

In het ontwerp is veel aandacht besteed aan 'fit en groen'. Er komen nieuwe bomen, er wordt waterdoorlatende bestrating gelegd en er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Dit zijn oevers die geleidelijk aflopen en deze zijn goed voor de biodiversiteit. Bomen en planten helpen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Met hun wortels kunnen ze water langer vasthouden in de grond. Ook verminderen ze in de zomer de hittestress.  

Veel participatie

Bewoners hebben actief meegedacht over de inrichting van hun straat. Via een enquête konden ze laten weten wat ze belangrijk vonden. Meer groen, snelheidsbeperkende maatregelen en voldoende parkeerplaatsen waren belangrijke punten. Die hebben we zoveel mogelijk meegenomen in het ontwerp. We leggen bijvoorbeeld drempels en wegversmallingen aan. Ook komt er een extra slinger in de weg, waardoor auto's minder hard kunnen rijden.  

Uitvoering 

De gemeenteraad neemt waarschijnlijk in juni een besluit over het geld voor de reconstructie. Daarna gaat de gemeente de werkzaamheden aanbesteden en een aannemer zoeken. We verwachten dat de uitvoer van de werkzaamheden na de zomervakantie van start gaat.