Participatieproject Fit & Groen Alblasserdam in volle gang

Het participatieproject Fit&Groen: hoe zou jij dat doen? is in volle gang en heeft al waardevolle inbreng opgeleverd voor de gemeente. Er kwamen tijdens de eerste twee maanden al ruim 275 reacties binnen. Als alle wijken langs zijn geweest, schrijft de gemeente een visie op de ontwikkeling van het dorp waar nieuwe plannen aan worden getoetst.

Verschillende manieren en momenten om mee te praten

In dit participatieproject gaat de gemeente de wijken in. Zo konden inwoners onder andere al in het Makado, bij de Coop en in het MFC Maasplein reageren op stellingen, dilemma's en vragen. Het is mogelijk om snel tijdens een boodschap een idee of aandachtspunt te delen of één op één tijdens een inloopuurtje in de wijk. Voor wie meer tijd heeft, is er daarnaast in elke wijk een wijkwandeling en een avondbijeenkomst. Digitaal kunnen inwoners via www.praatmee.alblasserdam.nl een idee achterlaten of een vragenlijst invullen.

Wethouder Freek de Gier: "Voor ieder is er wat wils en er zijn genoeg momenten om mee te kunnen praten over wat u belangrijk vindt. We willen graag zoveel mogelijk inwoners horen. We maken ons dorp namelijk samen; dat is waar we voor staan. We merken dat deze mix van momenten en manieren de afgelopen maanden goed heeft gewerkt."

Fit en Groen Freek de Gier bij vraagtekenbord

Waardevolle inbreng

De participatie heeft al veel inzichten opgeleverd. Zo gaven inwoners aan dat ze eigenlijk behoefte hebben aan meer contact met elkaar. Over verschillende onderwerpen bestaan veel verschillende meningen en zijn creatieve oplossingen bedacht, zoals het omgaan met overlast van jongeren, parkeren en gelegenheden om buiten te sporten. Inwoners kwamen tot de conclusie dat het lastig is om keuzes te maken maar dat het goed is om er met elkaar over te praten.

Fit en Groen suggestiebord in winkelcentrum Makado

Omgevingsvisie

De gemeente gebruikt de reacties voor het opstellen van een zogenoemde omgevingsvisie: een visie op de ontwikkeling van het dorp. Nieuwe plannen die effect hebben op het dorp, zoals bouwplannen, worden getoetst aan deze visie. Vorig jaar hebben inwoners al aangegeven het accent in de visie te willen leggen op fit en groen. Inwoners kunnen nu meepraten over wat we daar precies onder verstaan en welke keuzes dan zwaarder wegen dan andere.

Fit en Groen wijkavond gesprek bewoners

Blokweer

Deze maand gaat de gemeente naar wijk Blokweer om van de inwoners te horen wat zij belangrijk vinden voor het dorp en de ontwikkeling in de (nabije) toekomst. Wijk Blokweer is een grote wijk met diverse buurten zoals de Drentse buurt, Zeelt en de Staatsliedenbuurt. Het is het gebied omringd door de Savornin Lohmanweg, Van Eesterensingel, Plantageweg, Buitenpad en de Groen van Prinstererstraat. Inwoners (zonder nee-nee sticker) krijgen een ansichtkaart met uitnodiging voor de activiteiten thuisgestuurd.

Eerder kwamen al wijk Centrum en wijk Kinderdijk aan de beurt. De inwoners van wijk Landelijk gebied worden uitgenodigd aan te sluiten bij de bijeenkomsten in wijk Blokweer en Souburgh. In mei zijn de inwoners van wijk Souburgh aan de beurt. In juli gaan we langs de bedrijventerreinen. Inwoners die de activiteiten in hun wijk hebben gemist, mogen aansluiten bij die van andere wijken of online hun mening achterlaten.

Meer informatie staat op www.praatmee.alblasserdam.nl, op de gemeentepagina in de Klaroen en op de sociale mediakanalen van de gemeente.