Zorgboerderij Tro Tardi herdenkt 6 mei in eigen kring

Op zaterdag 6 mei 2023 is het een jaar geleden, dat er een verschrikkelijk incident plaatsvond op zorgboerderij Tro Tardi. Er is in de afgelopen tijd veel nagedacht over de manier waarop deze dag kan worden herdacht.

Zowel vanuit cliënten als vanuit de medewerkers van Tro Tardi is aangegeven dat men graag samen wil zijn op de boerderij, maar verder geen herdenking wil in ons dorp. Wel is gevraagd of er een mogelijkheid kan worden geboden om in het gemeentehuis, de Rederij, te herdenken. Zodat er geen bezoekers naar de zorgboerderij zullen gaan en om te voorkomen dat er bezoekers het terrein van de boerderij oplopen. De zorgboerderij is op 6 mei open vanwege diverse samenkomsten. De zorgboerderij staat op eigen terrein en is daarom niet toegankelijk voor mensen die niet voor de bijeenkomsten zijn uitgenodigd.

Ook de ouders van de slachtoffers van het scooterongeval op 6 mei 2022 hebben aangegeven in eigen kring te willen herdenken. Zij hebben aangegeven om die reden, net als de medewerkers van Tro Tardi, dan ook niet te zullen aansluiten bij een eventuele herdenking op 6 mei. Alle betrokkenen zullen niet aanwezig zijn op De Rederij. 

Voor wie wil herdenken

Op De Rederij, is de mogelijkheid om stil te staan bij 6 mei. Burgemeester Boersma is aanwezig, er staat een kopje koffie klaar en er is de mogelijkheid om een kaarsje aan te steken en een aandenken mee te nemen. Er is geen mogelijkheid om bloemen neer te leggen. Dat doen we op nadrukkelijk verzoek van de zorgboerderij. Men wil graag op 6 mei herdenken, maar op maandag is het weer een normale dag voor de cliënten. Men wil niet dat er op 8 mei nog een aandenken aanwezig is van de herdenking en aanwezigheid van bloemen zorgt voor blijvende onrust bij een toch al kwetsbare groep. 

Welkom op de Rederij

Met respect voor het onmetelijke verdriet bij alle betrokkenen biedt de gemeente deze mogelijkheid om te herdenken. U bent welkom om samen met ons stil te staan bij 6 mei op De Rederij. Graag heten we u welkom op: zaterdag 6 mei 2023 van 10.00 uur tot 13.00 uur op De Rederij, Cortgene 2 te Alblasserdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. C. ter Linde, 06 18 51 55 23