Werkzaamheden Oude Toren

De komende tijd herstellen we het voegwerk van de Oude Toren op de begraafplaats. Uitvaartondernemers zijn op de hoogte van de werkzaamheden. Tijdens uitvaarten wordt het werk aangepast en zo nodig stil gelegd.

Onderhoud

Het gaat om gepland onderhoud. Het voegwerk heeft te lijden onder de verschillende weersomstandigheden. Het is daarom belangrijk dat het goed wordt onderhouden. Aannemer Constructif BV uit Dordrecht voert het werk in opdracht van de gemeente uit. We verwachten dat het werk over 14 weken klaar is. 

Monument

De kerktoren is gebouwd rond 1475 en heeft al heel wat moeten doorstaan. Tijdens de Tachtigjarige oorlog werd de hele kerk verwoest, maar de toren bleef grotendeels gespaard. Alleen de torenspits brandde af en moest worden hersteld. Rond 1855 werd de kerk afgebroken en werd het terrein erachter ingericht als begraafplaats. Alleen de toren bleef staan als herinnering aan vroeger.

Werkzaamheden Oude Toren