Wadi’s in de nieuwe speeltuin Drentsehof

Op maandag 24 april is de nieuwe speelplek Drentsehof officieel geopend door Wethouder Marten Japenga. Er zijn veertien nieuwe speeltoestellen geplaatst en de omgeving is groener gemaakt. Dit is beter voor het klimaat en nodigt meer uit tot bewegen. Een vereiste was dat hoogteverschillen in de speeltuin worden aangebracht conform het beleid. Zo is het idee ontstaan om te werken met wadi’s, die nu helaas nog niet goed genoeg blijken te werken. Er blijft te veel water in de wadi’s staan, waardoor er een modderpoel ontstaat.

Uitleg over de twee wadi’s  

In de nieuwe speelplek Drentsehof zijn twee wadi's. Een wadi bergt regenwater, waarna het water kan infiltreren in de ondergrond. Oftewel het regenwater zakt naar de bodem en verdwijnt in de grond. Wij zien dat er nu te veel en te lang water in de wadi’s blijft liggen dan verwacht. Wij weten nog niet wat de oorzaak is, maar wij denken aan twee mogelijkheden:
1.    Het kan zijn dat het regenwater niet goed de grond in zakt, omdat er een storende laag zit. 
2.    Het kan ook zijn dat de wadi zich vult met het grondwater. 

 
Hoe nu verder? 

Vorige week is de overstort verlaagd, die ervoor zorgt dat het water niet hoger komt te staan dan de toegang tot het speeltoestel. Ook gaat de aannemer, die de speeltuin heeft ontworpen en gebouwd, er op korte termijn voor zorgen dat er geen modderpoel meer ontstaat. Dat gaan zij doen door de samenstelling van de grond te veranderen, door bijvoorbeeld zand toe te voegen. De wadi’s worden gemonitord totdat deze werken zoals vooraf is ontworpen. 


Hoe is de speeltuin ontworpen? Omwonenden en kinderen dachten mee! 

De gemeente heeft contact met de buurtvereniging. De kinderen en omwonenden zijn gevraagd wat zij belangrijk vonden voor de nieuwe speelplek. Op basis van hun input is een ontwerp gemaakt, die met de bewoners is gedeeld. Het uitgangspunt was een speeltuin met variantie in hoogtes met het gekozen thema “water en klimmen”.