Steeds een stukje duurzamer

Het gemeentebestuur heeft op 28 maart de duurzaamheidsagenda vastgesteld. Hierin staan de ambities van de gemeente op het gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie en circulariteit. Het beleidsstuk geldt voor de periode 2023-2026. We gebruiken het als kapstok voor de jaarplannen waarin we concrete acties vastleggen.

Ambitie

Verschillende overheden en allerlei organisaties zijn bezig met duurzaamheid. Er zijn internationale doelen, landelijke plannen en regionale strategieën. Het is daarom extra belangrijk dat we als gemeente weten hoe we kunnen bijdragen. Wethouder Marten Japenga: "Met dit stuk bepalen we onze doelen. Dat is nodig om een effectieve bijdrage te kunnen leveren. Ook kiezen we duidelijke prioriteiten zoals energie besparen, mobiliteit en klimaatadaptatie."

Samenwerking

We gaan bijvoorbeeld aan de slag met het verduurzamen van de buitenruimte. We leggen steeds vaker wadi's en waterdoorlatende bestrating aan. Ook bekijken we hoe we het energieverbruik in het maatschappelijk vastgoed kunnen verlagen. Maar we kunnen niet alles zelf doen. Uiteindelijk zijn ook inwoners en bedrijven aan zet. Bijvoorbeeld om energie te besparen, om anders om te gaan met (regen-)water of om hun afval zorgvuldig te scheiden. Natuurlijk ondersteunt de gemeente daarbij graag met duidelijke informatie en campagnes. Daarom zetten we in op nauwe samenwerking. Samen gaan we voor een duurzaam en bereikbaar dorp.

Bekijk de Duurzaamheidsagenda 2023-2026