Opening voetgangersbrug bij IKC De Twijn

De aanleg van de nieuwe voetgangersbrug tussen de Groene Zoom en school De Twijn is klaar. Er is nu een veilige voetgangersverbinding gecreëerd voor de school en gebruikers. Wethouder Marten Japenga was aanwezig tijdens de feestelijke opening.

Veilig naar school

De afgelopen periode is een nieuwe voetgangersbrug aangelegd bij IKC de Twijn en de Groene Zoom. Hiermee bieden we een oplossing voor de drukte rond de haal- en brengtijden van de school. Tijdens deze 'spitsuren' gaat er veel schoolverkeer via de Weversstraat en Parallelweg. Bewoners gaven aan dat hierdoor onveilige verkeerssituaties ontstaan. Door de aanleg van de nieuwe brug spreiden we het verkeerd. Hierdoor is de school beter bereikbaar en neemt de drukte af.

Bereikbaar dorp

Naast de brug zijn er groenvoorzieningen getroffen. Dit draagt bij aan een goed leefklimaat. Hekken en andere maatregelen zorgen ervoor dat het duidelijk is dat de brug bedoeld is voor voetgangers. De aanleg van de voetgangersbrug past binnen de bredere visie van de gemeente Alblasserdam om een bereikbaar, duurzaam dorp te zijn.

Feestelijke opening

Op woensdagmiddag 12 april was wethouder Marten Japenga aanwezig bij de feestelijke opening van de voetgangersbrug. Samen met leerlingen van IKC De Twijn heeft hij een lint doorgeknipt en drie knotwilgtakken geplant. Voor alle bezoekers en kinderen stonden lekkere, gezonde snacks klaar.

voetgangersbrug-groene-zoom-de-twijn-opening3 voetgangersbrug-groene-zoom-de-twijn-opening2 voetgangersbrug-groene-zoom-de-twijn-opening2