Erfgoedcommissie

De Erfgoedcommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de bescherming en het onderhoud van erfgoed. Ook als er een aanvraag is voor een vergunning die te maken heeft met erfgoed, adviseert de commissie het college, gevraagd en ongevraagd.

Samenstelling

De erfgoedcommissie bestaat uit:

 • Voorzitter, vacature
 • Mevrouw K. Koppers, Katrien Koppers Architectuur
 • Mevrouw C. Weijs, bureau monumentenzorg en archeologie, gemeente Dordrecht
 • Mevrouw I. Douwes, Stichting Dorp, Stad en Land, Rotterdam
 • De heer H. Lakerveld, architecten- en ingenieursbureau Lakerveld, Noordeloos
 • De heer B. de Haan, Historische Vereniging
 • Mevrouw C. Corbeau, adviseur ruimtelijke ordening/cultuurhistorie, secretaris/adviseur, gemeente Alblasserdam (geen stemrecht).

Vergaderingen

De vergaderingen zijn openbaar tenzij het gaat om informeel vooroverleg.

De vergaderingen zijn sinds kort weer in De Rederij en beginnen om 15.00 uur.

 • 21 januari
 • 17 maart
 • 12 mei
 • 7 juli
 • 7 september
 • 02 november
 • 22 december


Vraagt u van tevoren de agenda op bij de secretaris: c.m.corbeau@alblasserdam.nl. U kunt ook bij de secretaris terecht als u gebruik wilt maken van het spreekrecht.

Jaarverslagen

Jaarverslag erfgoedcommissie 2020

Jaarverslag erfgoedcommissie 2019

Jaarverslag erfgoedcommissie 2018

Jaarverslag erfgoedcommissie 2017

Jaarverslag erfgoedcommissie 2016


Overige informatie

Erfgoedverordening

Verordening erfgoedcommissie

Erfgoedwet