Erfgoedcommissie

De Erfgoedcommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de bescherming en het onderhoud van erfgoed. Ook als er een aanvraag is voor een vergunning die te maken heeft met erfgoed, adviseert de commissie het college, gevraagd en ongevraagd.

Samenstelling

De erfgoedcommissie bestaat uit:

 • De heer A. Klompenhouwer, Historische Vereniging West Alblasserwaard, voorzitter
 • De heer G. van Es, HVE architecten, Den Haag
 • Mevrouw C. Weijs, bureau monumentenzorg en archeologie, gemeente Dordrecht
 • Mevrouw I. Douwes, Stichting Dorp, Stad en Land, Rotterdam
 • De heer H. Lakerveld, architecten- en ingenieursbureau Lakerveld, Noordeloos
 • Mevrouw C. Corbeau, adviseur ruimtelijke ordening/cultuurhistorie, secretaris/adviseur, gemeente Alblasserdam (geen stemrecht).
Vergaderingen

De vergaderingen zijn in beginsel openbaar tenzij het gaat om informeel vooroverleg.

In 2019 zijn vergaderingen gepland op de volgende data:

 • 2 april
 • 14 mei
 • 25 juni
 • 27 augustus
 • 8 oktober
 • 19 november

U kunt de agenda per e-mail opvragen bij de secretaris van de erfgoedcommissie. U kunt ook bij de secretaris terecht als u gebruik wilt maken van het spreekrecht.