Erfgoedcommissie

De Erfgoedcommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de bescherming en het onderhoud van erfgoed. Ook als er een aanvraag is voor een vergunning die te maken heeft met erfgoed, adviseert de commissie het college, gevraagd en ongevraagd.

Samenstelling

De erfgoedcommissie bestaat uit:

 • Voorzitter, vacature
 • Mevrouw K. Koppers, Katrien Koppers Architectuur
 • Mevrouw C. Weijs, bureau monumentenzorg en archeologie, gemeente Dordrecht
 • Mevrouw I. Douwes, Stichting Dorp, Stad en Land, Rotterdam
 • De heer H. Lakerveld, architecten- en ingenieursbureau Lakerveld, Noordeloos
 • De heer B. de Haan, Historische Vereniging
 • Mevrouw C. Corbeau, adviseur ruimtelijke ordening/cultuurhistorie, secretaris/adviseur, gemeente Alblasserdam (geen stemrecht).
Vergaderingen

De vergaderingen zijn in beginsel openbaar tenzij het gaat om informeel vooroverleg.

De vergaderingen vinden tot de zomer plaats in Landvast, aanvang 15.00.
Uitzondering 17 maart aanvang 13.30

 • 21 januari
 • 17 maart
 • 12 mei
 • 7 juli
 • 7 september
 • 27 oktober
 • 22 december

Vraagt u van tevoren de agenda op bij de secretaris: c.m.corbeau@alblasserdam.nl. U kunt ook bij de secretaris terecht als u gebruik wilt maken van het spreekrecht.

Overige informatie

Erfgoedverordening

Verordening erfgoedcommissie

Erfgoedwet