Digitale terinzagelegging

Op deze pagina vindt u stukken die nu ter inzage liggen. Dit betekent dat u deze stukken kunt bekijken en hierop kunt reageren. Ze zijn dus nog niet definitief vastgesteld. Het gaat bijvoorbeeld om (voorontwerpen voor) een bestemmingsplan, (voorgenomen) ontheffingen van een bestemmingsplan of nieuwe verordeningen. Het verschilt per stuk hoe u kunt reageren en tot wanneer dit kan.