Blik op ons college

De leden van het college schrijven beurtelings een blog over een actueel thema. Deze columns verschijnen tweewekelijks op de gemeentepagina in De Klaroen onder de titel Blik op ons college.

 • Samen werken aan een groen en fit dorp

  04 december 2023

  De uitslag van de landelijke verkiezingen maakt duidelijk dat de landelijke politiek momenteel veel te ver van de dagelijks problemen van inwoners staat. Naast wethouder ben ik ook lid van een partij die landelijk flink verloren heeft tijdens deze verkiezingen. En dat trek ik me aan.

 • Woningen voor iedereen

  29 november 2023

  De woningnood staat terecht hoog op de agenda van velen, en bij mij staat het zeker bovenaan mijn agenda, als wethouder wonen.

 • Sharing is caring

  08 november 2023

  In november staan we stil bij twee bijzondere vormen van zorg: pleegzorg en mantelzorg. Het gaat om zorg met grote impact op het leven van het pleeggezin of de mantelzorger. In Alblasserdam zijn ruim 400 mantelzorgers bekend, waaronder ook een aantal jonge mantelzorgers, die zorg dragen voor een zieke ouder, broer of zus. Er zijn ruim 20 pleeggezinnen bekend, waaronder één met een gezinshuis.

 • Het goud van de samenleving

  15 maart 2023

  De lente staat voor de deur! Overal in grasvelden, tuinen en bermen komen de narcissen en krokussen weer op. Voorzichtig openen ze hun eerste bloemen en tonen ons hun gele, witte en paarse kleurenpracht. Aan de takken van de bomen is de eerste bloesem waar te nemen. En op de kinderboerderij zijn de eerste geiten lammeren geboren.

 • Praat mee over uw wijk en de toekomst

  08 maart 2023

  De Omgevingswet zorgt voor meer duidelijkheid over de ruimte waarin we wonen, werken en leven. Denk aan water, wegen, natuur, monumenten en het bouwen van nieuwe woningen of gebouwen. In deze wet worden bestaande regels samengevoegd en vereenvoudigd.

 • Van A naar B in de Drechtsteden

  15 februari 2023

  Afgelopen zomer, net nadat ik gestart was als wethouder, woonde ik een regionale Smart Delta Drechtsteden bijeenkomst bij waar weerman Gerrit Hiemstra sprak over klimaatverandering. Terwijl ik luisterde dacht ik, ja dit weet ik allemaal wel… we zijn druk bezig met initiatieven om uitstoot te beperken en ik hoef echt niet te horen dat het nog niet genoeg is. Maar niet lang daarna drong zijn verhaal pas echt tot mij door. Denken in algemene maatregelen van de overheid is makkelijk maar niet genoeg. Wat doe ik zelf als bijdrage aan een beter milieu en hoe verklein ik mijn eigen CO2 footprint?

 • Democratie

  08 februari 2023

  Deze week is Jan Willem Boersma voorgedragen als nieuwe burgemeester van Alblasserdam. De afgelopen tijd heeft een vertrouwenscommissie een zorgvuldig sollicitatieproces doorgelopen. In de commissie zitten fractievoorzitters van partijen in onze gemeenteraad en de Commissaris van de Koning. De gemeenteraad, de Alblasserdammers die door jullie als kiezers zijn gekozen, vergaderde hier maandag over en heeft een kandidaat voorgedragen. Die wordt 30 maart geïnstalleerd. Ik zie dit als een mooi democratisch proces.