Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home
Zorg en welzijn Jeugdhulp Veelgestelde vragen jeugdhulp 2015-2017
 

Veelgestelde vragen jeugdhulp 2015-2017

1. Bij wie kan ik sinds 2015 terecht als ik me zorgen maak over een kind of als ik hulp nodig heb bij de opvoeding? Waar kan ik terecht met vragen?

Sinds 2015 kunt u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)  in De Alblashof in Alblasserdam en bij uw huisarts, medisch specialist of jeugdarts. Het CJG is bereikbaar onder nummer 078 – 644 52 00. Bij het CJG kunt u ook nu al terecht voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien. Kijk ook eens op www.cjgalblasserdam.nl

2. Kan ik ook naar de huisarts gaan als ik een hulpvraag heb over mijn kind?

Ja. U kunt ook  via een verwijzing door de huisarts, medisch specialist of jeugdarts terecht komen bij een jeugdhulpaanbieder. De jeugdhulpaanbieder overlegt vervolgens met u en uw kind om te bepalen welke hulp nodig is.


3. Wat is er veranderd in de jeugdhulp sinds 2015?

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente Alblasserdam verantwoordelijk voor de jeugdhulp voor kinderen en gezinnen tot 18 jaar. De gemeente en jeugdhulpaanbieders kiezen ervoor om de werkwijze van de jeugdhulp te vernieuwen: slimmer, sneller en goedkoper organiseren.


4. Wat betekenen die veranderingen voor mij/mijn kind?

De nieuwe werkwijze betekent dat de gemeente de jeugdhulp dichtbij de leefomgeving van kinderen en gezinnen organiseert. De gemeente breidt hiervoor het CJG uit  met medewerkers die jeugdhulp verlenen op het gebied van opgroei- en opvoedhulp, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Daarnaast vragen we u om zoveel mogelijk eerst zelf te kijken naar oplossingen met hulp van uw eigen netwerk zoals familie of school. Dit niet alleen voor de bezuiniging die gemeenten van het Rijk moeten uitvoeren, maar juist ook omdat de eigen omgeving van kinderen voor een langdurige oplossing kan zorgen in het gewone leven.

Zo nodig kan het team een helpende hand bieden om samen met het netwerk te kijken welke oplossingen op eigen kracht of met hulp van vrijwilligers mogelijk zijn. Als er hulpvragen overblijven of wanneer de vraag van uw kind of gezin zodanig is dat er professionele jeugdhulp nodig is, dan is er jeugdhulp voorhanden. Daar kunt u  op rekenen in 2015. 


Eén begeleider

Heeft uw gezin en/of uw kind meerdere hulpvragen? Dan is er volgend jaar één begeleider voor jeugdhulp. Deze begeleider is een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin in de gemeente (zie ook vraag 8). Samen met uw gezin maakt de begeleider uit het jeugdteam/sociaal (wijk)team één plan van aanpak. De medewerker bespreekt met uw gezin of er ondersteuning mogelijk is van familie, vrienden of anderen uit het sociale netwerk. De begeleider kan zelf hulp bieden en kan indien nodig andere hulp erbij halen. Waar of door wie uw kind ook geholpen wordt, de begeleider van uw gezin blijft altijd betrokken als aanspreekpunt. De gemeente wil hiermee bereiken dat gezinnen met meerdere hulpvragen met minder hulpverleners te maken krijgen en dat de hulp die zij krijgen van verschillende hulpverleners beter op elkaar wordt afgestemd.

 

Geen indicaties

Vanaf 2015 worden geen indicaties meer afgegeven. Een medewerker van het CJG bepaalt na overleg met kind en gezin welke hulp noodzakelijk is. Daarnaast kunnen  huisartsen, medisch specialisten en jeugdartsen in 2015 doorverwijzen naar jeugdhulp.


5. Welke vormen van jeugdzorg gaan er naar de gemeente?

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor:
  • hulp bij opgroeien en opvoeden (jeugdzorg);
  • jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg voor kinderen) en
  • jeugd-VB (hulp voor kinderen met een verstandelijke beperking).

6. In de nieuwe jeugdwet staat dat de gemeente een zorgplicht heeft en dat er nu sprake is van  recht op zorg. Wat is het verschil?

Het wettelijk recht op zorg wordt vervangen door een plicht voor gemeenten om jeugdhulp te bieden. Dit betekent dat de gemeente het mogelijk moet maken dat kinderen en gezinnen die dit nodig hebben, jeugdhulp ontvangen.

7. Is de zorg die in 2015 geboden wordt in alle gemeenten hetzelfde?

Gemeenten hebben vanaf 1 januari 2015 de plicht om jeugdhulp te bieden aan kinderen en gezinnen die dit nodig hebben. Welke hulp kinderen en gezinnen krijgen, kan verschillen per gemeente, omdat gemeenten zelf mogen kiezen welke hulp zij beschikbaar stellen voor hun inwoners. Overigens werken 17 gemeenten in Zuid-Holland Zuid samen voor een groot deel van de jeugdhulp. Er zullen geen grote verschillen bestaan tussen de jeugdhulp in deze gemeenten.

8. Hoe gaat de gemeente de jeugdhulp organiseren?

In Alblasserdam wordt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) uitgebreid. Het CJG bestaat uit medewerkers die deskundig zijn op het gebied van opgroei- en opvoedhulp, geestelijke gezondheidszorg en hulp voor kinderen met een verstandelijke beperking.

Als de medewerkers in het CJG niet in staat zijn zelf de benodigde hulp te bieden aan een kind of gezin, dan kan er een andere hulpverlener bij gehaald worden, die bijvoorbeeld gespecialiseerd is in de aanpak van de vraag van het kind/gezin. Gezinnen met meerdere hulpvragen krijgen binnen het team een vast aanspreekpunt, volgens het principe 1 gezin - 1 plan - 1 begeleider. Het gezin maakt samen met deze begeleider een plan voor de meest passende jeugdhulp. Als dat nodig is voor de uitvoering van het plan, kan de begeleider besluiten er één of meer andere hulpverleners bij halen (zie ook vraag 4).

9. Wat wordt bedoeld met: één gezin, één plan, één begeleider?

Als een kind of gezin meerdere hulpvragen heeft, dan worden deze in samenhang aangepakt. Het gezin maakt samen met de begeleider uit het CJG daarom één plan van aanpak. De begeleider kan zelf de nodige hulp bieden en indien nodig andere hulp erbij halen. Waar of door wie het kind ook geholpen wordt, de begeleider van het gezin blijft altijd betrokken als aanspreekpunt. Dit is in feite de kern van de aanpak

1 gezin - 1 plan - 1 begeleider. De gemeente Alblasserdam wil hiermee bereiken dat gezinnen met meerdere hulpvragen met minder hulpverleners te maken krijgen en dat de hulp die zij krijgen van verschillende hulpverleners beter op elkaar wordt afgestemd.

10. Ben ik verplicht om mijn sociale netwerk aan te spreken als ik hulp nodig hebben voor mijn gezin? En wat als ik geen sociaal netwerk heb om op terug te vallen voor hulp?

Het CJG vraagt gezinnen om zoveel mogelijk eerst zelf te kijken naar oplossingen met hulp van het sociale netwerk. Dit niet alleen voor de bezuiniging die gemeenten van het Rijk moeten uitvoeren, maar juist ook omdat de eigen omgeving van kinderen voor een langdurige oplossing kan zorgen in het gewone leven. Zo nodig kan het team een helpende hand bieden om samen met uw netwerk te kijken welke oplossingen op eigen kracht of met hulp van vrijwilligers mogelijk zijn. Als er hulpvragen overblijven of wanneer de vraag van uw kind/gezin zodanig is dat er professionele jeugdhulp nodig is, dan is er jeugdhulp voorhanden.

11. Wie gaat de nieuwe indicaties afgeven?

Vanaf 2015 worden geen indicaties meer afgegeven. Een medewerker van het CJG  bepaalt na overleg met uw gezin en uw kind welke hulp noodzakelijk is.

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘vrij toegankelijke’ en ‘niet vrij toegankelijke’ jeugdhulp. Alle jeugdhulp die het CJG  zelf biedt, is vrij toegankelijk. Wanneer het CJG specialistische hulp nodig vindt, dan valt dit onder de niet vrij toegankelijke jeugdhulp. Het besluit van het CJG om wel of geen niet vrij toegankelijke jeugdhulp in te zetten, wordt vastgelegd in een brief. Als u het als ouders niet eens bent met het besluit, dan kunt u daar bezwaar tegen maken.

12. Mijn vraag staat hier niet bij, waar kan ik terecht?

Heeft u het antwoord op u vraag niet gevonden, belt u dan met de gemeente Alblasserdam via ons centrale nummer 14078.