Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home
Werk in uitvoering Bouwprojecten Mercon Kloos
 

Plan voor woningbouw op terrein Mercon Kloos

Vele tientallen jaren bepaalden de grote blauwe loodsen op het terrein van Mercon Kloos het beeld langs dit deel van de West Kinderdijk. Nu de bedrijvigheid hier nagenoeg is verdwenen, heeft projectontwikkelaar Whoonapart uit Rotterdam als nieuwe eigenaar van het terrein ambitieuze plannen voor dit gebied.


Het te ontwikkelen Mercon Kloos terrein.

Mercon Kloos close-up

Het Mercon Kloos-terrein (op de bovenste foto licht gemarkeerd) aan de oever van
de Noord, waar nu nog bedrijfsloodsen (foto onder) het beeld bepalen, krijgt een
nieuwe bestemming.

Stedenbouwkundig plan

Eind mei buigt de gemeenteraad zich over het stedenbouwkundig plan dat de projectontwikkelaar voor dit gebied heeft gemaakt. Wanneer de raad ermee instemt, kan het verder worden uitgewerkt en start de bestemmingsplanprocedure om de benodigde vergunningen voor de ontwikkeling van het voormalige bedrijfsterrein aan te vragen.

Mix van wonen, werken en recreëren

Het voormalige industriegebied ligt op een prachtige locatie aan de rivier die zich heel goed leent voor woningbouw. Whoonapart zegt: "We willen een gebied ontwikkelen waar plezierig en duurzaam gewoond en gewerkt wordt en waar plaats is voor recreatie."

De ontwikkelaar denkt aan  zo'n 200 tot 250 woningen en appartementen en daarnaast aan een kleinschalige horecavoorziening/hotel met wat commerciële ruimtes. Daarbij heeft de ontwikkelaar oog voor het bewaken van cultuurhistorische elementen. Zo blijven bestaande industriële gebouwen deels (ruimtelijk) behouden en krijgen deze een nieuwe functie. Ook wordt in de ontwikkeling van het gebied een relatie gelegd met het water.

Parkachtige openbare ruimte

De kade en oevers langs de rivier worden toegankelijk gemaakt, er komt veel groen in de parkachtige openbare ruimte en een veilige en aantrekkelijke fietsroute die deels door de nieuwe wijk loopt.


Geheel in lijn met de Samenlevingsagenda, betrekt de projectontwikkelaar op verzoek van de gemeente inwoners en andere belangstellenden bij de plannen. Daarvoor organiseert Whoonapart samen met partners diverse bijeenkomsten.


Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Op de projectwebsite www.alblasapart.nl van de projectontwikkelaar leest u meer over de ideeën, vindt u informatie over de bijeenkomsten en leest u de reacties naar aanleiding van de eerste vier bijeenkomsten op 26 september en 24 oktober 2017 en 9 januari en 24 april van dit jaar. 
U kunt zich op deze website ook aanmelden voor de volgende bijeenkomst op 5 juni a.s..