Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home
Ruimtelijke Plannen
 

Ruimtelijke plannen

Op deze pagina kunt u omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen raadplegen.

Vergaderingen welstands- en erfgoedcommissie

Eens per twee weken in de oneven weken vergadert de Welstandscommissie op dinsdag om 14.00 uur in het gemeentehuis. Dit betreft een gecombineerde vergadering. Voorafgaand aan de Welstandscommissie vindt om 13.30 uur bespreking plaats van plannen die tevens in mandaat in de kleine Erfgoedcommissie besproken worden.


Deze besprekingen zijn in principe openbaar, tenzij het gaat om informeel vooroverleg of de aanvrager geen toestemming geeft voor openbare behandeling. De agenda wordt vrijdag voor de vergadering opgesteld. U kunt hem opvragen bij  mevrouw L. Huigen, tel. 078-770 3155.


Eens in de ongeveer 7 weken vergadert de voltallige (grote) Erfgoedcommissie voor grote zaken. Ook deze vergaderingen zijn in principe openbaar. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, meld u zich dan tijdig (uiterlijk een dag vóór de vergadering) bij de secretaris van de commissie mevr. C. Corbeau, c.m.corbeau@alblasserdam.nl. De vergaderingen wordt bekend gemaakt op de gemeentepagina van de Klaroen.