Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home
Ruimtelijke Plannen Ruimtelijke plannen andere overheden
 

Ruimtelijke plannen andere overheden

Provincie Zuid-Holland

Ontwerp actualisering 2016 van de visie ruimte en mobiliteit het programma ruimte, de Verordening ruimte 2014 en de Cultuurhistorische Hoofdstructuur -
17 juni 2016


De actualisering 2016 heeft betrekking op een grote variëteit aan onderwerpen, waaronder aanpassing van de kaart met stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare buiten bestaand stads- en dorpsgezicht. De aanpassing ligt vanaf 17 juni gedurende 4 weken ter inzage. In die periode kan iedereen met een zienswijze reageren. De wijzigingen van het programma zijn digitaal in te zien via de provinciale planviewer www.ruimtelijkeplannenzuidholland.nl/inprocedure en de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.


PDF-bestandActualisering 2016


Partiële wijziging Programma ruimte inzake stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare - 24 maart 2016


PDF-bestandPublicatie ontwerp partiële wijziging Programma ruimte inzake stedelijke ontwikkelingen groter dan 3 hectare