Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home
Ruimtelijke Plannen Omgevingsvergunningen
 

Omgevingsvergunningen uitgebreide procedure

Als u wilt bouwen of verbouwen, een bouwwerk wilt herbouwen, verplaatsen of slopen heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. Maar ook voor het kappen van een boom of het aanleggen van een inrit. U kunt veel van deze vergunningen in één keer in één procedure aanvragen.

Via het Omgevingsloket controleert u zelf of u een vergunning nodig heeft. Deze check voert u uit door de vragenlijst in te vullen. Aan het eind van de check wordt aangegeven of u voor de werkzaamheden een omgevingsvergunning moet aanvragen. Als u een vergunning nodig heeft, kunt u direct doorgaan met de aanvraag.


Hieronder vindt u (in alfabetische volgorde) alle aangevraagde en/of verleende omgevingsvergunningen die verleend zijn op basis van de uitgebreide procedure  2.12 lid 1 sub a onder 3 Wabo.  Hierin zijn niet opgenomen de plannen die passen in het bestemmingsplan of waarbij vergunning is verleend door middel van een binnenplanse afwijking of de "kruimelgevallenregeling" die verleend zij op basis van de reguliere procedure. Deze vindt u onder het kopje "bekendmakingen" van de website. Daar staan alle verleende vergunningen die gepubliceerd zijn op de gemeentepagina.Alblasserwerf (hogere waarden geluid) 

Hof en Singel fase 3

Hof en Singel fase 4

Kortland 42

Kortland 47

Nieuwland Parc

Noord en Landzigt

Parallelweg fase I en II 

Pijlstoep 26

Polderstraat 133

Polderstraat 137

Randweg 116

Sporthal Molenzicht

Sportveld De Alblas Souburgh

Van Hennaertweg 14

Vinkenpolderweg 30

Vinkenpolderweg 40b