Naar de inhoud
U bent hier...  Home
Ruimtelijke Plannen
 

Ruimtelijke plannen

Op deze pagina kunt u omgevingsvergunningen en bestemmingsplannen raadplegen.

Vergaderingen welstands- en erfgoedcommissie

Eens per twee weken in de oneven weken vergadert de Welstandscommissie op dinsdag om 14.00 uur in het gemeentehuis. Dit betreft een gecombineerde vergadering. Voorafgaand aan de Welstandscommissie vindt om 13.30 uur bespreking plaats van plannen die tevens in mandaat in de kleine Erfgoedcommissie besproken worden.

Deze besprekingen zijn in principe openbaar, tenzij het gaat om informeel vooroverleg of de aanvrager geen toestemming geeft voor openbare behandeling. De agenda wordt vrijdag voor de vergadering opgesteld. U kunt hem opvragen bij  mevrouw L. Huigen, tel. 078-770 3155.


Eens in de ongeveer 7 weken vergadert de voltallige (grote) Erfgoedcommissie voor grote zaken. Ook deze vergaderingen zijn in principe openbaar.

Vergaderdata en agenda's

De vergaderdata en bijbehorende agenda's van de gecombineerde Welstands- en kleine Erfgoedcommissie en van de grote Erfgoedcommissie vindt u hieronder. Wilt u gebruikmaken van spreekrecht, meld u zich dan tijdig (uiterlijk een dag vóór de vergadering) bij de secretaris van de betreffende commissie mevrouw C. Corbeau, c.m.corbeau@alblasserdam.nl


2017

PDF-bestand 24 mei 2017 - Erfgoedcommissie

PDF-bestand18 april 2017 - Erfgoedcommissie

PDF-bestand7 maart 2017 - Erfgoedcommissie

PDF-bestand26 januari 2017 - Erfgoedcommissie

2016

PDF-bestand15 december 2016 - Erfgoedcommissie

PDF-bestand27 oktober 2016 - Erfgoedcommissie
PDF-bestand21 juli 2016 - Erfgoedcommissie
PDF-bestand28 april 2016 - Erfgoedcommissie

PDF-bestand10 maart 2016 - Erfgoedcommissie


2015


PDF-bestand3 december 2015 - Erfgoedcommissie

PDF-bestand27 augustus 2015  - ErfgoedcommissieDigitaal loket

Contact

Telefoon: 14078 (vijfcijferig)


Whatsapp logo  06 402 893 92


Bezoekadres: Cortgene 2

2951 ED Alblasserdam