Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home
Ondernemen Ondernemersfonds Alblasserdam
 

Ondernemersfonds Alblasserdam

Logo OFA      Logo OFA

Sinds 1 januari 2016 is er in de gemeente Alblasserdam een gemeentebreed Ondernemersfonds van kracht. Alle ondernemers dragen als eigenaar of gebruiker van commercieel vastgoed middels de OZB-aanslag in 2016 bij aan dit fonds. De gemeente en het bestuur van het Ondernemersfonds streven er naar om binnen dit fonds alle belanghebbenden te verenigen.


Wat is het Ondernemersfonds Alblasserdam?

Het Ondernemersfonds Alblasserdam biedt de financiële mogelijkheid voor ondernemers om in georganiseerd verband de collectieve belangen van ondernemers en van organisaties op het gebied van cultuur, zorg, onderwijs en sport in de gemeente Alblasserdam te financieren. Het is een fonds voor ondernemers, en door ondernemers. De financiële middelen kunnen bijvoorbeeld besteed worden aan beveiliging, promotie van winkelgebieden, citymarketing, de bevordering van de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en vele andere initiatieven die het vestigingsklimaat in Alblasserdam kunnen versterken.


Voor wie?
Het fonds wordt gevoed door een opslag op de OZB-belasting voor niet-woningen. Niet alleen commerciële bedrijven, winkels en horeca doen mee, maar ook non-profitondernemingen als onderwijs, zorg en sportverenigingen.
De voornoemde collectieve investeringen lijden vaak sterk onder het gegeven dat slechts een deel van de ondernemers vrijwillig participeert en meebetaalt. Door de krachten te bundelen in een verplicht en gemeentebreed fonds, ontstaat een gunstiger ondernemingsklimaat , waar alle ondernemers  baat bij hebben. De verwachte verdere toename van de organisatiegraad van ondernemers is een bijkomend voordeel van het Ondernemersfonds.


Hoe werkt het?
Het wordt gevormd door een opslag op het OZB tarief voor niet-woningen. Alle ondernemers dragen dus bij aan het fonds. In dit geval zijn ondernemers niet alleen vertegenwoordigers uit het MKB en grootbedrijf, maar ook bijvoorbeeld cultuur-, kennis-, zorg- en onderwijsinstellingen, sportverenigingen en agrarische bedrijven.


De financiële middelen mogen door de trekkingsgerechtigden zelf besteed worden, mits dit in georganiseerd verband gebeurt en een collectief en maatschappelijk belang dient.

De gemeente stort deze opbrengst uit de OZB-belasting (€30 per €100.000) direct in een fonds voor ondernemers. De Stichting Ondernemersfonds Alblasserdam, die namens de ondernemers de opbrengst zal beheren, verdeelt deze opbrengsten over de gebieden of sectoren evenredig met wat deze opgebracht hebben, via een systeem van zogeheten trekkingsrechten.


Dit betekent dat samenwerkende ondernemers aanspraak kunnen maken op financiering uit het fonds. Hiertoe dient een collectief van ondernemers in een gebied, verenigd in een vereniging of stichting, een bestedingsvoorstel in bij het stichtingsbestuur. Deze toetst de aanvraag aan algemene criteria en bij akkoord kan het voorstel worden uitgevoerd.

Het fonds draait als een pilot van 4 jaar en zal tussentijds, na 2 jaar, worden geëvalueerd.


Meer informatie?
Het Ondernemersfonds Alblasserdam beschikt over een eigen website. Hier vindt u meer informatie over het fonds, de doelstellingen, de werkwijze en de trekkingsgebieden: www.ondernemersfonds-alblasserdam.nl


Voor vragen over uw specifieke bedrijfsomgeving kunt u zich, zoals gebruikelijk, wenden tot uw ondernemers- of winkeliersvereniging.