Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Naar de inhoud
U bent hier...  Home
Ondernemen MKB Katalysatorfonds
 

Bent u op zoek naar geld voor uw innovatieplannen?

Logo MKB katalysatorfonds

De Drechtsteden hebben onlangs € 500.000 gereserveerd voor het stimuleren van innovaties in de (maritieme) maakindustrie. Heeft u, als regionale MKB-onderneming, een vernieuwend idee of pilot en bent u op zoek naar financiering om dit mogelijk te maken, dan kunt u een subsidieaanvraag indienen bij het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden.


Anders dan andere subsidie-instrumenten is een aanvraag eenvoudig. Bovendien bent u in de gelegenheid om uw plannen mondeling toelichten bij een adviescommissie die bestaat uit ervaren ondernemers uit de regio. Binnen zes weken weet u of u in aanmerking komt voor financiering. Ook uniek aan het MKB-katalysatorfonds is dat het direct verbonden is aan de Duurzaamheidsfabriek. Via deze 'innovatie hotspot' heeft u toegang tot faciliteiten én tot relevante netwerken in het bedrijfsleven en het onderwijs.


Beschikbare subsidies:
• Kennisvoucher: Maximaal €5.000*
Een tegemoetkoming in de kosten voor het inschakelen van een kennisinstituut voor het beantwoorden van een onderzoeksvraag.


• Prototyping: Maximaal €5.000*
Een tegemoetkoming in de kosten voor het ontwikkelen van een prototype van een nieuw product.


• Haalbaarheidsonderzoek: Maximaal €25.000*
Een tegemoetkoming in de kosten van een onderzoek naar de technische en economische risico’s van het ontwikkelen van een productinnovatie.


• Kwartiermaker: Maximaal €40.000*

Bijdrage voor het kwartiermaken voor grootschaliger, locatiegebonden voorzieningen en proeflocaties voor R&D activiteiten.


Het gaat in alle gevallen om een cofinanciering van maximaal 50%. U dient dus zelf ook een vergelijkbaar bedrag in het project te financieren .


Interesse gewekt?
Voor meer informatie kunt u ook vast een kijkje nemen op www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl. Wilt u meer weten neem dan contact op om te informeren of dit voor uw bedrijf interessant is.

Enkele bedrijven gingen u al voor en hebben succesvol een aanvraag ingediend. (kijk voor meer informatie op de LinkedIn pagina van MKB-katalysatorfonds Drechtsteden).